Webmail Питања Пријава
Претрага Подешавања Навигација
Светло Тамно
Translate using Google Translate

Основне академске студије школска 2024/2025. година

Основне академске студије имају 240 ЕСПБ бодова и завршавају се полагањем свих предвиђених испита и довршавањем осталих студијских обавеза а, уколико су предвиђени студијским програмом, и израдом и одбраном завршног рада или полагањем завршног испита.

Основне академске студије на Филозофском факултету организују се и остварују на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма, у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Факултета и општим актима Факултета. Студијски програми се организују и изводе у току школске године, по семестрима, по правилу у просторијама Факултета.

За више информација, погледајте:

Сигурни смо да имате велики број питања. Потрудили смо се да на она најчешћа одговоримо на страни Најчешћа питања будућих студената

 

Студијски програми основних академских студија

Овај сајт штити Google reCAPTCHA у складу са политиком приватности и правилима коришћења.