Желите да се упишете на Филозофски факултет?

Припремна настава
и пријављивање

Пријемни испити
и распоред полагања

Докторске академске студије

Мастер академске студије

Основне академске студије

  • Распоред полагања пријемних испита
  • Преглед броја пријављених кандидата по данима
  • Пријављивање за полагање пријемног испита
  • Конкурс за упис на прву годину ОАС 2023/2024.

Основне
академске студије

Основне академске студије имају 240 ЕСПБ бодова и завршавају се полагањем свих предвиђених испита и довршавањем осталих студијских обавеза а, уколико су предвиђени студијским програмом, и израдом и одбраном завршног рада или полагањем завршног испита.

Мастер
академске студије

Мастер академске студије имају 60 ЕСПБ бодова и завршавају се полагањем свих предвиђених испита, довршавањем осталих студијских обавеза и израдом и одбраном мастер рада.

Докторске
академске студије

Докторске академске студије трају најмање три године (180 ЕСПБ бодова) у складу са акредитованим студијским програмима уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама.