Желите да се упишете на Филозофски факултет?

Пријемни испити
и распоред полагања

Докторске академске студије

  • Конкурс за упис на прву годину ДАС 2023/2024.

Мастер академске студије

  • Конкурс за упис на прву годину МАС 2023/2024.

Основне академске студије

Резултати
пријемних испита

Основне
академске студије

Основне академске студије имају 240 ЕСПБ бодова и завршавају се полагањем свих предвиђених испита и довршавањем осталих студијских обавеза а, уколико су предвиђени студијским програмом, и израдом и одбраном завршног рада или полагањем завршног испита.

Мастер
академске студије

Мастер академске студије имају 60 ЕСПБ бодова и завршавају се полагањем свих предвиђених испита, довршавањем осталих студијских обавеза и израдом и одбраном мастер рада.

Докторске
академске студије

Докторске академске студије трају најмање три године (180 ЕСПБ бодова) у складу са акредитованим студијским програмима уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама.