Webmail Питања Пријава
Претрага Подешавања Мени
Светло Тамно
Translate using Google Translate

Мастер академске студије школска 2023/2024. година

Мастер академске студије на студијским програмима који се реализују на Филозофском факултету трају једну годину и носе најмање 60 ЕСПБ бодова.

Мастер академске студије на Филозофском факултету у Нишу организују се и остварују на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма, у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Факултета и општим актима Факултета. Студијски програми се организују и изводе у току школске године, по семестрима, по правилу у просторијама Факултета.

За више информација о студијским програмима мастер академских студија кликните овде.

 

Студијски програми мастер академских студија

FF_RECAPTCHA_BRANDING