Мастер академске студије социолог у социјалној заштити могу уписати лица са завршеним oсновним академским студијама социологије у бодовној вредности од 240 ЕСПБ бодова.

Редослед кандидата за упис на мастер академске студије социолог у социјалној заштити утврђује се на основу опште просечне оцене постигнуте на основним студијама.