Други уписни рок школске 2022/2023. године

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОАС
1.9.2.9.3.9.УКУПНО
Филозофија 0 1 0 1
Историја 0 3 3 6
Србистика 0 0 2 2
Руски језик и књижевност 0 0 0 0
Француски језик и књижевност 0 0 0 0
Немачки језик и књижевност 1 0 1 2
УКУПНО 1 4 6 11

Напомена: бројеви у загради, уколико су наведени, означавају број пријављених кандидата у оквиру програма афирмативних мера по Одлуци Владе РС (СГ 62/2022), редом:

  • број особа са инвалидитетом
  • број припадника ромске националности
  • број држављана Републике Србије који су у школској  2020/2021. години средњу школу завршили у иностранству.

 


 

Први уписни рок школске 2022/2023. године

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОАС
20.6.21.6.22.6.23.6.24.6.25.6.УКУПНО
Филозофија 0 3 2 1  0  0 6
Историја 2 6 5 10  7  1 31
Психологија 13
(0+1+0)
61
(0+1+0)
51 49
(0+1+0)
 52
(0+2+0)
 7 233
(0+5+0)
Педагогија 1
(0+1+0)
29 17 14
(1+0+0)
 9
(0+1+0)
 1 71
(1+2+0)
Социологија 2 3 0 3
(0+1+0)
 12  1 21
(0+1+0)
Социјална политика и социјални рад 6 19 15 11  20  1 72
Новинарство 3 8 6 11  10  1 39
Комуницирање и односи са јавношћу 5 20 20 14  18  0 77
Србистика 0 4 6
(1+0+0)
7  2  0 19
(1+0+0)
Англистика 18 47 37 60  27  3
(0+1+0)
192
(0+1+0)
Руски језик и књижевност 0 4
(1+0+0)
1 2  0  0 7
(1+0+0)
Француски језик и књижевност 2 5 1 4  0  1 13
Немачки језик и књижевност 2 7 7 2  9  4 31
УКУПНО  54
(0+2+0)
216
(1+1+0)
168
(1+0+0)
188
(1+2+0)
 166
(0+3+0)
 20
(0+1+0)
824
(3+9+0)

Напомена: бројеви у загради означавају број пријављених кандидата у оквиру програма афирмативних мера по Одлуци Владе РС (СГ 62/2022), редом:

  • број особа са инвалидитетом
  • број припадника ромске националности
  • број држављана Републике Србије који су у школској  2020/2021. години средњу школу завршили у иностранству.