УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2020/2021. година

Припремна настава

Овај чланак садржи прилоге.

10.06.2019. Распоред одржавања припремне наставе по студијским програмима доступан је у одељку Прилози на дну стране.


Припремна настава за кандидате заинтересоване за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години биће организована од 17. јуна (понедељак) до 21. јуна (петак) 2019. године.

Надокнада за припремну наставу износи 7.000,00 динарa. Уплата се врши на жиро рачун Филозофског факултета број  840–1818666–89  са обавезним позивом на број 742121023 и назнаком студијског програма на коме ће заинтересовани кандидат похађати припремну наставу.

 

Пример попуњене уплатнице

 

Доказ о уплати доставити Служби за наставу и студентска питања, канцеларија број 2 (приземље), почев од 10. јуна, а најкасније до 17. јуна 2019. године, до 10 сати.

Одлуком Савета Филозофског факултета, кандидати који су освојили прво односно треће место на такмичењу за ученике средњих школа које је у току школске године организовао Факултет, не плаћају накнаду за припремну наставу (другопласирани, као и првопласирани на такмичењима Филозофског факултета биће ослобођени плаћања накнаде за полагање пријемног испита, што је регулисано посебном Одлуком и биће објављено на страни која се тиче пријемних испита). Кандидати који су као учесници такмичења које је организовао Факултет ослобођени плаћања припремне наставе су у обавези да се у току пријаве јаве Служби за наставу и студентска питања ради евидентирања и уноса у списак.

Кандидати који нису у могућности да у предвиђеном року доставе Служби доказ о уплати, могу то учинити слањем скениране уплатнице на е-mail адресу , с тим што су у обавези да у сваком случају оригинал признанице доставе Служби за наставу и студентска питања 17. јуна, најкасније два сата пре почетка припремне наставе.

Распоред  по студијским програмима и учионицама биће објављен уочи почетка припремне наставе.