Драги будући студенти,

Овај Информатор смо припремили са намером да вам пружимо потребне информације о студијским програмима свих нивоа студија (основне, мастер и докторске академске студије) које можете студирати на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, као и о условима и начину уписа на наше студијске програме.

У Информатору смо приказали планирани број студената (на основу одлуке Наставно-научног већа Филозофског факултета), како бисте имали приближну информацију о броју студената који би се могао уписати на наше студијске програме. Тачан број студената за сваки студијски програм одређује Влада Републике Србије и Универзитет у Нишу, али ту одлуку у тренутку објављивања Информатора још увек немамо. Тачан број кандидата који се уписују на студијске програме наводи се у Конкурсу који објављује Универзитет у Нишу. Информације о конкурсима за упис на све нивое студија увек можете лако наћи на овим странама.

Факултет ће и ове године организовати бесплатну онлајн припремну наставу за полагање пријемних испита за све студијске програме који се изучавају на Факултету. Све информације и апликација за пријављивање кандидата за похађање припремне наставе биће благовремено постављене на сајт Факултета.

Добро дошли на Филозофски факултет у Нишу!