Webmail Питања Пријава
Претрага Подешавања Навигација
Светло Тамно
Translate using Google Translate

Студијски програми докторских академских студија

Студијски програм је скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе одговарајућег нивоа, односно степена студија. Студијским програмом утврђује се:

 • назив и циљеви студијског програма,
 • врста студија и исход процеса учења,
 • стручни назив,
 • услови за упис на студијске програме,
 • листа обавезних и изборних предмета са оквирним садржајем,
 • начин извођења и потребно време за извођење студија,
 • бодовна вредност сваког предмета исказана у ЕСПБ бодовима,
 • бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ бодовима,
 • предуслови за упис појединих предмета или групе предмета,
 • начин избора предмета из других студијских програма,
 • услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија;
 • друга питања од значаја за извођење студијског програма.

 

Преглед студијских програма ДАС

У овој секцији портала можете добити детаљније информације о:

 • условима за упис студијских програма докторских академских студија
 • садржајима и литератури за припрему и полагање пријемних испита за упис на студијске програме докторских академских студија Филозофског факултета у Нишу
 • начинима и процедурама полагања пријемних испита

 

Овај сајт штити Google reCAPTCHA у складу са политиком приватности и правилима коришћења.