Пријемни испит полаже се у облику теста, кога сачињава Комисија за пријемни испит, и носиће 20 поена, како је предвиђено Чланом 22. Правилника о докторским студијама, којим се одређује редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија. Комисија одређује број и форму питања, као и кључ са тачним одговорима.

Литература

  • Тодоровић, Дејан, Методологија психолошких истраживања, Центар за примењену психологију, Београд, 2008, стр. 43-188
  • Фајгељ, Станислав, Методе истраживања понашања, Центар за примењену психологију, Београд, 2007.