Филозофски факултет (у даљем тексту: Факултет) посвећен је стварању и одржавању наставне и радне атмосфере за студенте и запослене која вреднује свачију расу, националност, веру, здравствено стање и физичке предиспозиције. Факултет је дубоко посвећен стварању окружења и пружању искустава која припремају студенте за живот и рад у једном глобалном, разноврсном и толерантном свету.

 

Студенти и запослени са инвалидитетом

Студентима и запосленима са физичким, психолошким или медицинским проблемима на располагању су различите врсте помагала и услуга, као и помоћ Канцеларије за развој каријере и подршку студентима, са циљем што потпуније интеграције и укључивања у радне и наставне процесе који се одвијају на Факултету.

 

Различитост и инклузивност

Факултет најозбиљније схвата, поштује и залаже се за апсолутну једнакост свих људи, без обзира на њихову националну припадност, етничко порекло, верска уверења и језик којим говоре. Факултет се обавезује да ће без изузетака примењивати Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", бр.22/2009 и 52/2021) у домену свог деловања.

 

Доступност садржаја на сајту Факултета

Факултет је посвећен континуалном унапређивању доступности садржаја свог сајта за све своје кориснике, укључујући кориснике са урођеном или стеченом физичком, сензорном, интелектуалном или емоционалном онеспособљеношћу које услед друштвених или других препрека немају могућности или имају ограничене могућности да се укључе у активности друштва на истом нивоу са другима, без обзира на то да ли могу да остварују поменуте активности уз употребу техничких помагала или служби подршке.