Политика приватности Филозофског факултета у Нишу (у даљем тексту: Факултет) односи се на све посетиоце овог сајта и кориснике наших услуга у складу са одредбама Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018). Сврха овог документа јесте да јасно предочи све врсте података које прикупљамо, како их користимо и обрађујемо и са киме их делимо.

Сви подаци који се на овом сајту прикупљају и обрађују користе се искључиво у сврху разумевања корисничких активности на нашем сајту са циљем унапређивања квалитета и ефикасности услуга које Факултет пружа у овом домену. Прикупљање података обавља се коришћењем технологије колачића у складу са Законом о заштити података о личности. Уз појединачну сагласност посетилаца сајта, колачићи су фајлови који се креирају и налазе на уређају са ког се приступа сајту и садрже податке у оноликом обиму у ком посетилац пружи сагласност.

Поред података који се прикупљају и обрађују путем колачића, Факултет може, уз јасно истакнуто обавештење и претходно прибављену сагласност посетилаца, кроз електронске форме прикупљати и друге податке о личности, као што су име и презиме, адреса становања, адреса електронске поште, број телефона и слично. Прикупљени подаци смеју се користити искључиво у сврхе наведене у заглављу електронских форми или странама са којих се до форми долазе.

Уз сагласност посетилаца, Факултет може прикуљати одређене податке (IP адреса, карактеристике и оперативни систем уређаја са ког се приступа, врста интернет претраживача, приближна локација и слично) у неперсонализованој, односно анонимној форми, и обрађивати их искључиво у том облику са циљем унапређења интернет сервиса.