Webmail Питања Пријава
Претрага Подешавања Навигација
Светло Тамно
Translate using Google Translate

Докторске академске студије школска 2024/2025. година

Докторске академске студије на студијским програмима који се реализују на Филозофском факултету трају три године и носе најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама.

Докторске академске студије на Филозофском факултету у Нишу организују се и остварују на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма, у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Факултета и општим актима Факултета. Студијски програми се организују и изводе у току школске године, по семестрима, по правилу у просторијама Факултета.

За више информација о студијским програмима докторских академских студија кликните овде.

 

Студијски програми докторских академских студија

Овај сајт штити Google reCAPTCHA у складу са политиком приватности и правилима коришћења.