Кандидати полажу пријемни испит који се састоји из теста знања из социологије. Пријемни испит се полаже у писаној форми, а максималан број поена је 20.