Пријемни испит полаже се писањем есеја на задату тему и разговором са кандидатима. Есеј ће носити максимално 10 поена и интервију максимално 10 поена што је укупно 20 поена како је предвиђено Чланом 22 Правилника о докторским студијама. Комисија за пријемни испит одређује теме есеја и питања која ће постављати током разговора са кандидатима.

Литература

  • Мирослава Мирковић, Позно Римско царство 284-493 (Од Диоклецијана до Теодорикова освајања Италије), Службени гласник, Београд 2016.
  • Жан-Клод Шене – Бернар Флизен, Византија. Историја и цивилизација, Clio, Београд 2010.
  • Благојевић, М. и Медаковић, Д, Историја српске државности, књига I. Нови Сад: САНУ огранак у Новом Саду. „Беседа“, Друштво историчара јужнобачког и сремског округа. 2000. 11 -205.
  • Милош Благојевић, Немањићи и Лазаревићи и српска средњовековна државност. Београд: Завод за уџбенике. Принт боок. 2004.
  • Žan Delimo, Civilizacija renesanse, Sremski Karlovci 2007.
  • Радош Љушић, Историја српске државности. Србија и Црна Гора, књ.2, Нови Сад  2001.
  • Стеван К. Павловић, Историја Балкана 1804-1945, Клио, Београд 2002.
  • Љубодраг Димић, Историја српске државности, Србија у Југославији, том 3. Нови Сад 2001.
  • Хaри Хердер, Европа у деветнаестом веку, Клио, Београд 2003.