На студијском програму Докторске академске студије Медији и друштво, пријемни испит се састоји из писања есеја на задату тему, који носи максимално 20 поена.