Мастер академске студије историје могу уписати сва лица са завршеним основним студијама историје. Кандидати који нису завршили основне академске студије историје полажу јединствени диференцијални испит у виду теста знања из области националне и опште историје.

Литература

Литература за припрему диференцијалног испита:

  • Мирослава Мирковић, Историја Римске државе, Београд 2018.
  • Георгије Острогорски, Историја Византије, Београд 1983.
  • Милош Благојевић, Дејан Медаковић, Историја српске државности, књ. 1, Нови Сад 2000.
  • Драгољуб Живојиновић, Успон Европе (1450-1789), Београд 2000.
  • Ј.В. Тарле, А.В. Јефимов, Ф.И. Нотович, В.М. Хвостов, Историја Новог века II, књ.1, Београд 1949.
  • Радош Љушић, Историја српске државности. Србија и Црна Гора-нововоковне српске државе, књ.2, Нови Сад 2001.
  • Стеван Павловић, Историја Балкана 1804-1945, Београд 2001.
  • Бранко Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, књ. 1, 2 и 3, Београд 1988.