Студијски програм могу уписати сва лица са завршеним основним студијама социјалне политике и социјалног рада. Кандидати који нису завршили основне академске студије социјалне политике и социјалног рада полажу диференцијални испит.

Литература

Литература за припрему и полагање диференцијалног испита:

 • Titer, Barbara i Mark Boldvin (2017) Socijalni rad u zajednici. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka.
 • Barnard, Adam, Horner, Najdželi Džim Vajld (urednici) (2017) Vrednosna osnova socijalnog rada i socijalne zaštite. Priručnik za aktivno učenje. Niš: Univerzitet u Nišu.
 • Бркић, Мирослав (2010) Заступање у социјалном раду. Београд: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука.
 • Howe, David (2003) Увод у теорију социјалног рада. Београд: Научно-истраживачки центар за социјални рад и социјалну политику ФПН.
 • Lynch, Rory (2016) Пракса социјалног рада са старима. Београд: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука.
 • Payne, Malcolm (2001) Савремена теорија социјалног рада. Бања Лука: Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци.
 • Петровић, Душан и Томислав Седмак (1997) Методе групног социјалног рада. Београд: Научно-истраживачки центар за социјални рад и социјалну политику Факултета политичких наука.
 • Видановић, Иван (2005) Појединац и породица: методе, технике и вештине социјалног рада. Београд: Научно-истраживачки центар за социјални рад и социјалну политику ФПН.
 • Виденовић, Иван (2003) Терапијски модели социјалног рада. Београд: Ауторско издање (друго издање).

 

Области за припрему диференцијалног испита

ТЕОРИЈЕ СОЦИЈАЛНОГ РАДА

 • Howe, David (2003) Увод у теорију социјалног рада. Београд: Научно- истраживачки центар за социјални рад и социјалну политику ФПН. Део III, поглавље 1. (стр. 35–42).
  Payne, Malcolm (2001) Савремена теорија социјалног рада. Бања Лука: Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци. Поглавље 1. (у целини) и поглавље 2. (стр. 20–31).

СОЦИЈАЛНИ РАД СА ПОЈЕДИНЦЕМ

 • Видановић, Иван (2005) Појединац и породица: методе, технике и вештине социјалног рада. Београд: Научно-истраживачки центар за социјални рад и социјалну политику ФПН. Први део, поглавља 3–9.

СОЦИЈАЛНИ РАД СА ГРУПОМ

 • Петровић, Душан и Томислав Седмак (1997) Методе групног социјалног рада. Београд: Научно-истаживачки центар за социјални рад и социјалну политику Факултета политичких наука. Први и други део (стр. 13–83).

СОЦИЈАЛНИ РАД У ЗАЈЕДНИЦИ

 • Titer, Barbara i Mark Boldvin (2017) Socijalni rad u zajednici. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka. Први и други део (стр. 7–29).

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА СОЦИЈАЛНОГ РАДА

 • Barnard, Adam, Horner, Najdžel i Džim Vajld (urednici) (2017) Vrednosna osnova socijalnog rada i socijalne zaštite. Niš: Univerzitet u Nišu. Прво поглавље: Вредности, етика и професионализација: Историја социјалног рада – Адам Бернард (стр. 8–25). Друго поглавље: Вредносна основа социјалног рада: Људска права и социјална правда у теорији и пракси – Сара Бенкс (стр. 28–40).

СОЦИЈАЛНИ РАД СА СТАРИМА

 • Lynch, Rory (2016) Пракса социјалног рада са старима. Београд: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука. Поглавља: 3, 4 и 8.

ОСНОВЕ САВЕТОВАЊА

 • Виденовић, Иван (2003) Терапијски модели социјалног рада. Београд: Ауторско издање (друго издање). Стр. 1–70, 87–152.

ЗАСТУПАЊЕ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ

 • Бркић, Мирослав (2010) Заступање у социјалном раду. Београд: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука. Део I: главе II и III.

 

Полагање диференцијалног испита

Кандидати који нису завршили Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада, а конкуришу за Мастер академске студије социјалног рада, полажу диференцијални испит (тест знања). Тест знања обухвата садржаје следећих предмета: Теорије социјалног рада, Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом, Социјални рад у заједници, Професионална етика социјалног рада, Социјални рад са старима, Основе саветовања, Заступање у социјалном раду.

Кандидати који имају најмање две године радног искуства на пословима социјалног рада полажу тест знања који обухвата садржаје следећих предмета: Теорије социјалног рада, Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом, Социјални рад у заједници.

На диференцијалном испиту кандидати морају освојити најмање 51% од укупног броја поена да би били рангирани на ранг листи.