Пријем кандидата врши се на основу просечне оцене остварене на основним академским студијама и дужине студирања.