Право да конкуришу за упис на мастер академске студије руског језика и књижевности имају сви кандидати који су завршили основне академске студије руског језика и књижевности или одговарајуће студије русистике у четворогодишњем трајању на другој високошколској установи. Рангирање кандидата се врши на основу просечне оцене остварене на основним студијама.

Кандидати који нису завршили основне академске студије руског језика полажу диференцијални тест знања из следећих области: фонологија руског језика, творба речи руског језика, морфологија руског језика, лексикологија руског језика, синтакса руског језика, руска књижевност XVIII века, руска књижевност XIX века, руска књижевност XX века, савремена руска књижевност.

Литература

Русистичка лингвистика

  1. П. Пипер, Граматика руског језика у поређењу са српском. Завет, Београд, 2005
  2. Радмило Мароевич, Русская грамматика: Сопоставительная грамматика русского и сербского языков с историческими комментариями. Том I и II. Москва–Белград, 2001
  3. В. А. Белошапкова (ред), Современный русский язык. - 2-ое изд. Москва, 1989

Руска књижевност

  1. Мила Стојнић, Руска књижевност. Књига 1-2, Сарајево-Београд 1983
  2. М. Бабовић, Руска књижевност, Београд, 1978
  3. И. Скоропанова, Русская посмодернистская литература, М. 1999