Мастер академске студије превођења могу уписати лица са завршеним oсновним академским студијама социологије у бодовној вредности од 240 ЕСПБ бодова.

Редослед кандидата за упис на мастер академске студије превођења утврђује се на основу опште просечне оцене постигнуте на основним студијама.

Више информација