Кандидат приликом уписа на мастер академске студије комуникологије може остварити до 60 бодова, од чега највише 55 бодова на основу успеха на основним академским студијама и највише 5 бодова на основу усаглашености програма основних академских студија које је кандидат завршио и програма мастер академских студија комуникологије.

Остале услове уписа можете видети на https://www.filfak.ni.ac.rs/studije/master/komunikologija