Начин вредновања државне матуре приликом рангирања кандидата за упис на ОАС односи се на период након почетка примене прописа који регулишу државну матуру.

Табелу можете преузети из листе прилога.