УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Програм за припрему и полагање пријемног испита из социјалне политике и социјалног рада

Овај чланак садржи прилоге.

Литература за припрему пријемног испита

Тест из психологије

 1. Милојевић-Апостоловић, Б. (2013), Психологија за 2. разред гимназије, Београд, Нови Логос

Тест из социологије - један од три понуђена уџбеника по избору кандидата

 1. Митровић, М. и Петровић, С, Социологија (за III разред стручне школе и IV разред гимназије), Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 2008.
 2. Група аутора, Социологија (за III разред стручне школе и IV разред гимназије), Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 2011.
 3. Вулетић, В, Социологија (за 4. разред гимназије и 3. разред средњих стручних школа), Београд, KLETT

НАПОМЕНА: Кандидати се спремају за тест знања из једног од три наведена уџбеника по сопственом избору. Приликом припреме првенствено се морају водити програмом за припрему и полагање пријемног испита из социологије. 

 

Програм за припрему пријемног испита из психологије

 1. Предмет и методе психологије
 2. Опажање
 3. Учење
 4. Органске основе психичког живота
 5. Психички поремећаји и измењена стања свести
 6. Памћење и заборављање
 7. Мишљење
 8. Интелигенција (до стваралаштва)
 9. Мотивација
 10. Емоције
 11. Психички развој
 12. Личност
 13. Особа у социјалном окружењу

 

Програм за припрему пријемног испита из социологије

I СОЦИОЛОШКИ ПРИСТУП ДРУШТВУ

 1. Одређење предмета и метода социологије
 2. Настанак социологије
 3. Модерно и савремено друштво
 4. Појединац, култура и друштво

II ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ

 1. Друштвена структура и систем: групе, организације, институције
 2. Друштвена струкгура и систем: стратификација, покретљивост
 3. Друштвена структура и систем: друштвене улоге, друштвени положаји, моћ, углед
 4. Друштвене неједнакости
 5. Друштвене промене и развој
 6. Друштво и становништво

III ОСНОВНЕ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА

 1. Сфера рада
 2. Економски аспекти друштва
 3. Култура
 4. Религија
 5. Политика
 6. Етнички аспекти друштва
 7. Идеологија
 8. Породица

IV ПОЈАВЕ И ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА

 1. Социјално-патолошке појаве
 2. Друштво и простор
 3. Еколошки проблеми
 4. Глобализација
 5. Млади у савременом друштву

 

Пријемни испит

Интегрисани тест знања из социологије и психологије (стеченог по средњошколским програмима). Полагање је у писаној форми и траје 90 минута. Максималан број поена је 60.

Прилози