О студијском програму

Ко уписује студије Социјалне политике и социјалног рада?

Ако се истински интересујеш за људе и уживаш да радиш са њима, ако верујеш да у сваком појединцу има потенцијала за развој и промену, ако желиш да помогнеш посебно осетљивим појединцима, породицама, групама и заједницама и желиш да научиш да се без предрасуда и пристрасности опходиш према другачијима од себе, ове студије право су место за тебе.

Шта су социјални рад и социјална политика?

Као социјални радник или социјална радница пружаћеш подршку људима у решавању изазова као што су: сиромаштво, занемаривање, злостављање, малолетничка делинквенција, злоупотреба психоактивних супстанци, малолетнички брак и малолетничка трудноћа, вршњачко насиље, породично насиље, развод брака и поверавање деце, обезбеђивање материјалне сигурности, инвалидитет, смешај у установе социјалне заштите и сл. Ово занимање доноси ти могућност да радиш са специфичним популацијама, као што су, између осталих, тинејџери, затвореници, особе са инвалидитетом, деца без родитељског старања, старији.

О чему ћеш учити током студија?

Током студирања учићеш о људском понашању и социјалном окружењу, дискриминацији, друштвеној и економској неправди, раду са појединцем, породицом, групом, заједницом из различитих етничких, религијских и културних група… Ипак, нећеш све ово учити само из књига, већ ћеш имати прилику да из првог реда видиш како теорија изгледа у пракси. То значи да сви наши студенти и студенткиње током студија имају праксу у Центру за социјални рад, Центру за породични смештај и усвојење, у Заводу за васпитање деце и омладине, на Клиници за заштиту менталног здравља, у Геронтолошком центру, невладним организацијама…

Зашто изабрати студије Социјалне политике и социјалног рада у Нишу?

 • Постоји могућност завршавања дела студија на универзитетима у иностранству.
 • Мастер студије Социјалног рада на истом факултету пружају могућност даљег академског и професионалног развоја.
 • Наставници и сарадници имају вишегодишње искуство рада како у настави тако и у пракси (рад у установама социјалне заштите, невладиним организацијама, у области саветовања и психотерапије).

Шта након студија?

Након завршених студија, социјални радници и социјалне раднице раде у:

 • установама социјалне заштите (центри за социјални рад, установе за смештај деце, установе за смештај одраслих и старијих);
 • установама здравствене заштите (болнице, клинике за ментално здравље);
 • образовним установама (школама и предшколским установама);
 • саветовалиштима за адолесценте, брак и породицу, као и за болести зависности;
 • великим корпорацијама у области људских ресурса;
 • хуманитарним и невладиним организацијама;
 • локалним самоуправама у секторима за социјалну политику, социјалну заштиту, бригу о деци и породицама;
 • у области психотерапије (уз додатну едукацију).

Услови за упис

Прву годину основних академских студија Социјалне политике и социјалног рада можеш уписати уколико имаш завршену средњу школу у трајању од четири године и положен пријемни испит. Пријемни испит се састоји од теста знања из психологије и социологије.

Прилику да студира бесплатно има 28 студената (буџетски студенти), а 22 особе могу бити самофинансирајући студенти.

Годишња школарина је 78.000 динара, уз могућност плаћања на 10 једнаких месечних рата.

 

Пријемни испит

Литература за припрему пријемног испита

Тест из психологије

 1. Милојевић Апостоловић, Б., Јовановић, Н. (2020). Психологија – уџбеник за други разред гимназије. Београд: Нови Логос.

Тест из социологије - један од два понуђена уџбеника по избору кандидата

 1. Група аутора (2011).Социологија уџбеник за разред средњих стручних школа и 4. разред гимназије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 2. Вулетић, В.(2012). Социологија – уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа. Београд: Klett.

НАПОМЕНА: Кандидати се спремају за тест знања из једног од два наведена уџбеника по сопственом избору. Приликом припреме првенствено се морају водити програмом за припрему и полагање пријемног испита из социологије. 

Садржај програма тестирања

Пријемни испит из психологије:

 • ПСИХОЛОГИЈА КАО НАУКА И ПРАКСА
  • Предмет и дисциплине психологије.
  • Психологија и друге науке, уметност и култура.
  • Методе и технике психолошких истраживања.
  • Употреба и злоупотреба психологије. 
 • ЛИЧНОСТ КАО ЈЕДИНСТВО ПСИХОЛОШКИХ ПРОЦЕСА, ОСОБИНА И СТАЊА
  • Личност
   • Појам и структура,темперамент, идентитет. Теорије личности.
  • Особине, процеси и стања 
   • Сазнајни аспект: пажња, опажање, учење, памћење и заборављање, мишљење, интелигенција.
   • Емоционални аспект: осећања.
   • Мотивациони аспект:потребе, вредности, ставови и интересовања.
   • Измењена стања свести.
  • Развој
   • Органске основе психичког живота.
   • Чиниоци развоја: наслеђе, лична активност и друштвени чиниоци.
   • Развој сазнајног, емоционалног и мотивационог аспекта личности.
   • Карактеристике адолесцентског периода у развоју личности.
  • Ментално здравље
   • Појам и значај.
   • Фрустрације и конфликти. Одбрамбени механизми.
   • Стрес и механизми превладавања.
   • Ментални поремећаји – појам, узроци, врсте и облици помоћи.
   • Психолошки проблеми адолесцената.
   • Превенција.
 • ОСОБА У СОЦИЈАЛНОЈ ИНТЕРАКЦИЈИ
  • Социјализација
   • Појам, функција и фактори.
   • Облици и врсте социјалног учења.
   • Социјалне вештине.
   • Социјални живот адолесцента.
   • Просоцијално и асоцијално понашање.
   • Појам, врсте насиља и фактори који доприносе насилном понашању. Карактеристике насилног понашања и особа које трпе насиље. Реаговање на насиље.
  • Комуникација
   • Вербална и невербална комуникација. Услови успешне комуникације. Социјална перцепција и грешке у опажању  особа.
   • Интерперсонални конфликти и њихово решавање.
   • Емпатија. Асертивност.
  • Друштвене групе
   • Појам и врсте. Динамика групе. Односи у групи. Конформизам.Одупирање групном притиску. Руковођење групом.
   • Стереотипи, предрасуде,  дискриминација.
   • Људи у маси.

 Пријемни испит из социологије:

 1. Модерно и савремено друштво
 2. Појединац, култура и друштво
 3. Друштвена структура и систем: друштвене улоге, друштвени положаји, моћ, углед
 4. Друштвене неједнакости
 5. Друштво и становништво
 6. Сфера рада
 7. Економски аспекти друштва
 8. Политика
 9. Етнички аспекти друштва
 10. Породица
 11. Социјално-патолошке појаве
 12. Глобализација

Формат и трајање пријемног испита

Интегрисани тест знања из социологије и психологије (стеченог по средњошколским програмима). Полагање је у писаној форми и траје 90 минута. Максималан број поена је 60.

 

Више информација