О студијском програму

Зашто студирати Социологију?

Ако си радознао, неконвенционалан, ако желиш да разумеш свет и да га мењаш, упиши Социологију. Ако те занимају питања који су разлози поделе људи на богате и сиромашне, нормалне и девијантне, како функционише демократија, а које су карактеристике аутократије, како су настале и шириле се светске религије и слично, дођи да заједно проналазимо одговоре. Наш начин јесте да кроз разговор, сучељавање мишљења и изношење аргумената изградимо научно објашњење.

Шта ћеш студирати?

Социологија покрива готово све релевантне теме друштвеног живота. Стога, имаш прилику да се током студија бавиш питањима из области:

 • породичних односа;
 • културе и стилова живота – хипстери, скејтери, панкери, фолкери...;
 • религијског и националног идентитета – фундаментализам, секте, нације...;
 • политичке културе – партије, партократија, демократија...;
 • живота у граду и на селу;
 • родних односа, права ЛГБТ особа...;
 • девијантног понашања – насиље, алкохолизам, криминал, корупција...;
 • друштвених покрета – еколошки, феминистички, раднички...;
 • економских неједнакости, незапослености и сиромаштва;
 • актуелних дешавања – глобализација, миграције, тероризам...;
 • методологије истраживања – анкете, интервјуи, посматрање...;
 • образовања, медија, уметности, спорта итд.

Квалитет програма огледа се у могућности да уз стручну помоћ у свакој теми пратиш своја интересовања и посветиш се њиховом истраживању.

Шта после студија?

Када завршиш студије и постанеш дипломирани социолог, имаћеш разноврсне могућности за развој своје каријере. Моћи ћеш да бираш између разноврсних послова, а неки од њих су: 

 • људски ресурси и маркетинг у компанијама;
 • послови стручних сарадника у установама за пружање социјалне заштите;
 • организација и реализација програма и пројеката у културним установама.

Можеш бити:

 • менаџер у култури;
 • истраживач у агенцијама;
 • истраживач у маркетиншким агенцијама;
 • политички аналитичар;
 • новинар у штампаним и електронским медијима;
 • наставник социологије, грађанског васпитања и изборних предмета из области друштвених наука;
 • сарадник у школским стручним тимовима;
 • сарадник у невладиним организацијама;
 • творац и евалуатор мера у различитим областима јавних политика у државним органима и локалној самоуправи.

Студије

Упиши Социологију код нас и имаћеш прилику да студираш у малим групама. Дружећи се са колегама, асистентима и професорима, моћи ћеш да дискутујеш, дебатујеш и презентујеш своје радове. Буди у прилици да се упознаш са најзначајнијим друштвеним темама, начинима њиховог истраживања и могућностима њиховог решавања.

Студијски програм је усклађен са европским стандардима, па је и диплома интернационално призната.

Имаћеш могућност да део студија проведеш у некој од земаља Европске уније.

Знање ћеш стицати не само у учионицама већ и обављајући праксу у центрима за социјални рад, компанијама, школама, невладиним организацијама, културним центрима, органима државне управе и локалне самоуправе итд.

Студије Социологије трају четири године. На свакој години студија постоји велики број предмета које сам бираш.

 

Пријемни испит

Литература за припрему пријемног испита

За припрему пријемног испита препоручује се коришћење једног од наведених уџбеника:

 1. Група аутора, Социологија (за III разред стручне школе и IV разред гимназије), Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2011.
 2. Владимир Вулетић, Социологија (за 4. разред гимназије и 3. разред средњих стручних школа), Београд: KLETT

Садржај програма тестирања

I. СОЦИОЛОШКИ ПРИСТУП ДРУШТВУ

 1. Одређење предмета и метода социологије
 2. Модерно и савремено друштво
 3. Настанак социологије
 4. Појединац, култура и друштво

II. ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ

 1. Друштвена структура и систем: групе, организације, институције
 2. Друштвена струкгура и систем: стратификација, покретљивост
 3. Друштвена структура и систем: друштвене улоге, друштвени положаји, моћ, углед
 4. Друштвене неједнакости
 5. Друштвене промене и развој
 6. Друштво и становништво

III. ОСНОВНЕ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА

 1. Сфера рада
 2. Економски аспекти друштва
 3. Култура
 4. Религија
 5. Политика
 6. Етнички аспекти друштва
 7. Идеологија
 8. Породица

IV. ПОЈАВЕ И ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА

 1. Социјално-патолошке појаве
 2. Друштво и простор
 3. Еколошки проблеми
 4. Глобализација
 5. Млади у савременом друштву

Формат и трајање пријемног испита

Пријемни испит се састоји из теста знања из социологије и полаже се у писаној форми. Време решавања теста је 60 минута, а максималан број поена је 60.

 

Презентација студијског програма

Да бисте видели овај садржај, морате омогућити колачиће друштвених мрежа и екстерних сервиса (YouTube)

 

Више информација