УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Програм за припрему и полагање пријемног испита из социологије

Овај чланак садржи прилоге.

Испитна питања

I. СОЦИОЛОШКИ ПРИСТУП ДРУШТВУ

 1. Одређење предмета и метода социологије
 2. Модерно и савремено друштво
 3. Настанак социологије
 4. Појединац, култура и друштво

II. ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ

 1. Друштвена структура и систем: групе, организације, институције
 2. Друштвена струкгура и систем: стратификација, покретљивост
 3. Друштвена структура и систем: друштвене улоге, друштвени положаји, моћ, углед
 4. Друштвене неједнакости
 5. Друштвене промене и развој
 6. Друштво и становништво

III. ОСНОВНЕ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА

 1. Сфера рада
 2. Економски аспекти друштва
 3. Култура
 4. Религија
 5. Политика
 6. Етнички аспекти друштва
 7. Идеологија
 8. Породица

IV. ПОЈАВЕ И ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА

 1. Социјално-патолошке појаве
 2. Друштво и простор
 3. Еколошки проблеми
 4. Глобализација
 5. Млади у савременом друштву

ОБАВЕЗНА ЛИТЕРАТУРА

 1. Милован Митровић и Сретен Петровић: Социологија (за III разред стручне школе и IV разред гимназије), Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2008.
 2. Група аутора, Социологија (за III разред стручне школе и IV разред гимназије), Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2011.
 3. Владимир Вулетић, Социологија (за 4. разред гимназије и 3. разред средњих стручних школа), Београд: KLETT

 

Пријемни испит

1. Тест знања из социологије. Полагање је у писаној форми и траје 90 минута. Максималан број поена је 60.

Прилози