УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Програм за припрему и полагање пријемног испита из историје

Овај чланак садржи прилоге.

Испитна питања

Програм за полагање пријемног испита сачињен је на основу програма предмета Историја за ученике гимназије од I (првог) до IV (четвртог) разреда.

ИСТОРИЈА СТАРОГ ВЕКА
Праисторија. Појам. Палеолит. Неолит. Метално доба. Најзначајнија културна налазишта. Бутмир. Винча. Праисторијска уметност. Сумерска држава. Месопотамија. Египатска Царства. Микена. Троја. Спарта. Атина. Македонија. Оснивање Рима. Република. Принципат. Доминат. Подела империје. Пропаст Западног дела царства. Византија до Јустинијана.

ОПШТА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА
Јустинијан и његово доба. Јустинијанова кодификација римског права. Освајања и обнова римске дежаве. Картагински и равенски егзархат. Ираклије Велики. Авари. Словени. Арапи. Стварање бугарске државе. Грчка ватра. Иконоклазам и иконоборство. Велика сеоба народа. Готи - Визиготи, Остроготи, Лангобарди. Германи и Франци. Француска до Каролинга. Пипин Мали, Карло Велики. Стварање европских држава у 9. веку. Немачко Свето римско царство. Стварање мађарске државе. Енглеска до доласка Нормана. Виљем Освајач. Енглеско друштвено уређење. Римска црква. Крсташки ратови. Јеретички покрети. Арапска цивилизација. Ислам. Ширење. Калифати. Немачке династије. Формирање Кијевске државе. Односи са Византијом. Продор Турака и њихова освајања на Балкану. Друштвено
уређење средњовековне Европе.

ОПШТА ИСТОРИЈА НОВОГ ВЕКА И САВРЕМЕНО ДОБА
Појава капиталистичке производње. Мануфактура. Географска открића. Колумбо. Магелан и Васко да Гама. Процват хуманизма и Ренесанса. Проналазак штампе. Реформација. Мартин Лутер. Утопија.  Турска освајања у Европи. Мохачка битка. Мехмед паша Соколовић. Изградња апсолутистичких монархија. Петар Велики. Просвећени апсолутизам. Катарина Велика. Јосиф Први. Марија Терезија. Рат Америке за независност. Џорџ Вашингтон. Амерички устав. Француска буржоаска револуција. Наполеон и његови ратови. Слом Наполеонове Француске. Бечки конгрес. Револуција 1848. године. Маркс и
Енгелс. Интернационале. Империјализам. Француско-пруски рат и Париска комуна. Берлински конгрес. Балкански ратови. Први светски рат. Октобарска револуција. Појава фашизма. Велика светска криза. Хитлеров долазак на власт. Шпански грађански рат. Припреме за рат. Почетак Другог светског рата. Ратне операције 1939-1945. године. Слом Немачке и атомске бомбе на Јапан. Крај рата. Умножавање социјалистичких револуција. Борба поробљених народа за ослобођење. Покрет несврстаних. Културни и друштвени напредак. Освајање свемира.

ИСТОРИЈА ЈУЖНОСЛОВЕНСКИХ НАРОДА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Досељавање Словена на Балкан. Срби и Хрвати. Односи према староседеоцима и суседима. Карантанија. Људевит Посавски. Хрватска у време народних владара. Потпадање под власт Угарске 1102. године.
Покрштавање Срба. Успон Зете под Михаилом и Бодином. Ћирило и Методије. Климент и Наум. Богумилски покрет на Балкану. Самуилова држава у Македонији. Долазак на власт Стефана Немање. Свети Сава. Самосталност српске цркве. Хиландар. Стефан Првовенчани. Наследници: Радослав, Владислав и Урош Први. Драгутин и Милутин. Милутинова ширења према Византији. Симонида. Стефан  Дечански. Ратови са Бугарима. Душан - млади краљ. Душаново преузимање власти. Проглашење за цара. Душанов Законик. Смрт. Цар Урош. Распад државе. Појава обласних господара. Краљ Вукашин. Маричка битка. Кнез Лазар. Турски продори. Косовска битка. Лазаревићи и Бранковићи. Краљ Твртко. Турска освајања Србије, Босне, Херцеговине и пад Зете.

ИСТОРИЈА НАРОДА ЈУГОСЛАВИЈЕ. НОВИ ВЕК.
Србија под Турцима. Српска црква. Народни покрети. Хајдуци и ускоци. Сеоба Срба Карловачки и Пожаревачки мир. Први српски устанак. Карађорђе. Правитељствујушчи Совјет. Битке код Мишара,  Иванкова, на Чегру. Стеван Синђелић. Крај устанка. Други српски устанак. Хаџи-Проданова буна. Смрт Карађорђа. Хатишерифи 1830. и 1833. године. Милош Обреновић. Начертаније. Рат против Турске у српским земљама 1876-1878. Одлуке Сан-стефанског и Берлинског конгреса. Србија и Црна Гора независне државе. Петар Петровић Његош. Окупација Босне и Херцеговине. Борба против Аустрије и Мађарске. Илинденски устанак. Промене на српском престолу. Карађорђевићи. Царински рат. Балкански ратови и ослобођење од Турака. Сарајевски атентат. Почетак Првог светског рата. Србија у рату 1914. године. Слом Србије и Црне Горе 1915. Повлачење преко Албаније. Солунски фронт. Топлички устанак. Пробој солунског фронта. Завршне операције за ослобођење. Крај рата.

ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ ОД 1918. ГОДИНЕ
Стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Видовдански устав. Оснивање Комунистичке Партије Југославије. Раднички покрет. Закон о заштити државе. Забрана рада КПЈ. Диктатура Краља  Александра и проглас Краљевине Југославије. Бановине. Краљев апсолутизам до 1934. године. Намесништво. Влада Милана Стојадиновића. Споразум Цветковић-Мачек и стварање Бановине Хрватске. Оснивање политичких опозиционих партија. Оријентација спољне политике на Немачку и Италију. Приступање Југославије Тројном пакту. Догађаји од 27. марта. Напад Немачке на Југославију 6. Априла 1941. године. Подела Југославије. Терор окупатора и оснивање логора. Независна држава Хрватска. КПЈ и припреме за устанак. Почетак устанка у југословенским земљама. Борба за ослобођење и револуција 1941-1945. године. Оснивање АВНОЈ-а. Заседање у Јајцу. Партизани и четници. Усташе. Борбе за коначно ослобођење Југославије. Крај рата. Победа социјалистичке револуције. Спровођење избора за Уставотворну скупштину. Проглашење Републике. Сукоб са Информбироом. Самоуправљање. Уставне промене 1963. године. Промене у Уставу 1974. године. Закон о удруженом раду.  Приватизација. Разбијање Југославије од 1990. године.

 

Пријемни испит

1. Тест знања из историје. Полагање је у писаној форми и траје 120 минута. Максималан број поена је 60.

Прилози