О студијском програму

Знате да свако дете када на свет дође, кроз васпитање треба да прође,
И педагогија баш за то служи, да онима који се брину о детету савете пружи.

Свако од вас имао је наставника и педагога који је боље од других разумео вас и оно што је вама важно. Вероватно вам је лично искуство показало како добар педагог може одиграти значајну улогу у нечијем животу. Да ли сте и ви спремни за овакав изазов? Уколико желите да разумете улогу васпитања и образовања, породице, културе и друштва, као и њихов утицај на ученике, упишите Педагогију на Филозофском факултету у Нишу.

Студирање Педагогије није никаква мука, већ је педагогија креативна наука. Студије педагогије пружају вам педагошка знања и вештине помоћу којих ћете постати главни носиоци промена у области образовања. Кроз индивидуалне и групне активности на часовима предавања и вежби, научићете како да обогатите живот генерација које долазе, али и да инспиришете наставнике, ученике и родитеље.

Како изгледа студирање Педагогије на Филозофском факултету у Нишу?

Сваки студент је важан!

Студирање Педагогије на Филозофском факултету у Нишу није само теорија, већ и много практичног рада, са којим се почиње већ на другој години студија. Кроз праксу у основним и средњим школама, предшколским установама, центрима за социјални рад и другим установама социјалне заштите у Нишу и околини, стећи ћете вештине потребне за обављање посла педагога.

Настава на Департману за педагогију организована је у малим групама. Предавања су интерактивна, јер нам је важно не само да са вама поделимо знање које имамо већ да, пре свега, чујемо ваш глас и ваше мишљење. Потребна знања ћете стицати проучавањем педагошке литературе, али и кроз радионице, самостални истраживачки рад и тимски рад. Са осталим студентима ћете се током студија међусобно упознати, стећи ћете животна искуства, делити мишљења, ставове, идеје и градити пријатељства.

У току студија можете, по жељи, да се укључите у бројне ваннаставне, промотивне и волонтерске активности. Највећи број студената Педагогије заврши студије у предвиђеном року, захваљујући ангажованости и посвећености наставника и сарадника сваком појединачном студенту.

Шта после?

После завршетка студија, можете се запослити у предшколским установама, основним, средњим школама, центрима за социјални рад, установама социјалне заштите, васпитно-поправним домовима, истраживачким институтима, сектору за људске ресурсе, предузећима, музејима, медијима, саветовалиштима за децу и младе, невладином сектору и организацијама.

Искуства наших свршених студената – данас успешних педагога, као и протоколи сарадње са важним организацијама и институцијама у којима су наши бивши студенти запослени – потврда су квалитета нашег програма.

Упиши студијски програм Педагогија! Студирај и ради оно што те испуњава.

 • Студије трају 4 академске године (8 семестара).
 • Школарина износи 78.000 динара, уз могућност плаћања на 10 месечних рата.
 • Расположиво је 30 буџетских места и 20 места у статусу самофинансирајућег студента.

Прву годину студија могу уписати кандидати са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању и са положеним пријемним испитом.

На пријемом испиту полаже се, у писаној форми, тест знања из области психологије. Рангирање се врши на основу општег успеха постигнутог у току средњошколског образовања и резултата постигнутог на пријемном испиту.

За додатне информације, слободно нас контактирајте, радо ћемо вам помоћи.

Пратите нас и на друштвеним мрежама.

 

Пријемни испит

Литература за припрему пријемног испита

 • Милојевић, Апостоловић, Б. и Јовановић, Н. (2020): Психологија, уџбеник за други разред гимназије. Београд: Нови Логос.

Садржај програма тестирања

ПСИХОЛОГИЈА КАО НАУКА И ПРАКСА

 • Предмет и дисциплине психологије.
 • Психологија и друге науке, уметност и култура.
 • Методе и технике психолошких истраживања.
 • Употреба и злоупотреба психологије.  

ЛИЧНОСТ КАО ЈЕДИНСТВО ПСИХОЛОШКИХ ПРОЦЕСА, ОСОБИНА И СТАЊА

 • Личност
  • Појам и структура,темперамент, идентитет. Теорије личности.
 • Особине, процеси и стања 
  • Сазнајни аспект: пажња, опажање, учење, памћење и заборављање, мишљење, интелигенција.
  • Емоционални аспект: осећања.
  • Мотивациони аспект:потребе, вредности, ставови и интересовања.
  • Измењена стања свести.
 • Развој
  • Органске основе психичког живота.
  • Чиниоци развоја: наслеђе, лична активност и друштвени чиниоци.
  • Развој сазнајног, емоционалног и мотивационог аспекта личности.
  • Карактеристике адолесцентског периода у развоју личности.
 • Ментално здравље
  • Појам и значај.
  • Фрустрације и конфликти. Одбрамбени механизми.
  • Стрес и механизми превладавања.
  • Ментални поремећаји – појам, узроци, врсте и облици помоћи.
  • Психолошки проблеми адолесцената.
  • Превенција.

ОСОБА У СОЦИЈАЛНОЈ ИНТЕРАКЦИЈИ

 • Социјализација
  • Појам, функција и фактори.
  • Облици и врсте социјалног учења.
  • Социјалне вештине.
  • Социјални живот адолесцента.
  • Просоцијално и асоцијално понашање.
  • Појам, врсте насиља и фактори који доприносе насилном понашању. Карактеристике насилног понашања и особа које трпе насиље. Реаговање на насиље.
 • Комуникација
  • Вербална и невербална комуникација. Услови успешне комуникације. Социјална перцепција и грешке у опажању  особа.
  • Интерперсонални конфликти и њихово решавање.
  • Емпатија. Асертивност.
 • Друштвене групе
  • Појам и врсте. Динамика групе. Односи у групи. Конформизам.Одупирање групном притиску. Руковођење групом.
  • Стереотипи, предрасуде,  дискриминација.
  • Људи у маси.

Формат и трајање пријемног испита

Пријемни испит састоји се из  Tеста знања из психологије. Време израде теста је 120 минута. Максимални број поена је 60.

 

Више информација