О студијском програму

Студије Психологије: твој пут ка спознаји себе и других

Kроз које фазе пролази човек у развоју свог психичког живота? Како на свет гледа новорођено дете, а како адолесцент? Kако видимо боје? Који механизми стоје у основи учења, памћења и заборављања? Како осећамо? Шта је ментално здравље, а шта ментална болест? Како се оснажују капацитети или превазилазе потешкоће које људи имају у свом психолошком функционисању? Шта је то личност и... КО СМО МИ, У СТВАРИ?

Kако се праве и користе психолошки тестови? Шта је то IQ? Kако се спроводе психолошка истраживања? Kако се људи понашају у групи? Kако функционише невербална комуникација?

На сва ова, али и на многа друга питања (за која можда ниси ни знао/знала да желиш да их поставиш) одговоре ћеш добити током студија Психологије.

Основне студије Психологије трају четири године и по њиховом завршетку стиче се звање дипломирани психолог. Током тог периода имаћеш прилику да једним делом усмераваш ток свог образовања бирајући изборне курсеве у складу са својим потребама и интересовањима. На тај начин већ на основим студијама почећеш да правиш лични професионални профил.

Нарочито би могао да ти се допадне практични део извођења наставе, почев од рада у посебном софтверу којим се обрађују подаци психолошких истраживања, па све до посета установама у којима раде психолози!

Своја интересовања додатно можеш развијати кроз ваннаставне активности, као члан удружења студената Психологије Филозофског факултета у Нишу – Клуба психолога или тако што ћеш учествовати у истраживањима, радионицама и семинарима у земљи и свету.

Наши наставници и сарадници су комуникативни и отворени су за разговоре и на теме које нису обухваћене курикулумом. Трудимо се да са својим студентима имамо непосредну комуникацију и да заједно радимо на томе да ти студије Психологије буду што вредније животно искуство.

Велики број наших наставника и сарадника мотивише студенте да се баве истраживачким радом и, кроз менторске пројекте, многи наши студенти стекли су занимљива искуства учешћа на домаћим и међународним научним конференцијама.

Департман за психологију има богату историју сарадње и размене са различитим сродним европским департманима и факултетима, па наши студенти имају прилику и да део свог студирања проведу у некој од земаља Европске уније.

Шта након завршених студија

Дипломираним психолозима се након студија отвара велики број могућности:

 • Ако је област која те занима клиничка психологија, можеш се бавити психодијагностичком проценом, осмишљавањем планова третмана, пружањем различитих видова психосоцијалне подршке појединцима или групама. Можда ћеш радити на клиници, у дому здравља, психијатријској болници...
 • Ако се одлучиш на даље усавршавање из области психотерапије, можеш се бавити и саветодавним радом или пак можеш радити као психотерапеут у свом кабинету (са каучем или без њега)... Клијенти са којима ћеш радити могу бити људи које се суочавају са тешкоћама у свом психолошком функционисању, они са развојним или животним кризама, али и они који само желе да раде на личном расту и развоју.
 • Наши студенти су све заинтересованији за профилисање у области организационе психологије. Психолог овог профила бави се питањима професионалне оријентације, одабира и развоја запослених, менаџмента и људских ресурса, а често и активностима у области маркетинга или истраживања тржишта.
 • Неки психолози се одлучују за научноистраживачки рад: планирају и изводе истраживања, прикупљају и обрађују податке, објашњавају добијене резултате изводећи релевантне закључке и објављују научне радове унапређујући теоријска и емпиријска знања из области.

Чекају те још и школе, вртићи, установе здравствене и социјалне заштите, маркетиншке агенције... и, уопште, огроман број могућности – јер је у савременом свету потреба за психолозима све већа, па су и установе и фирме које их запошљавају многобројне и веома разнолике.

Школарина

Студирање основних академских студија Психологије бесплатно је за студенте који стекну право студирања финансираног из буџета Републике Србије (40 студената), док за осталих 50 самофинансирајућих места цена школарине износи 78.000 динара, коју је могуће платити на 10 месечних рата.

Не заборави да нас запратиш на Инстаграму и Фејсбуку!

 

Пријемни испит

Литература за припрему пријемног испита

 • Милојевић Апостоловић, Б. и Јовановић, Н. (2020). Психологија – уџбеник за други разред гимназије. Београд: Нови логос.

Садржај програма тестирања

ПСИХОЛОГИЈА КАО НАУКА И ПРАКСА

 • Предмет и дисциплине психологије.
 • Психологија и друге науке, уметност и култура.
 • Методе и технике психолошких истраживања.
 • Употреба и злоупотреба психологије

ЛИЧНОСТ КАО ЈЕДИНСТВО ПСИХОЛОШКИХ ПРОЦЕСА, ОСОБИНА И СТАЊА

 • Личност
  • Појам и структура,темперамент, идентитет. Теорије личности.
 • Особине, процеси и стања 
  • Сазнајни аспект: пажња, опажање, учење, памћење и заборављање, мишљење, интелигенција.
  • Емоционални аспект: осећања.
  • Мотивациони аспект:потребе, вредности, ставови и интересовања.
  • Измењена стања свести.
 • Развој
  • Органске основе психичког живота.
  • Чиниоци развоја: наслеђе, лична активност и друштвени чиниоци.
  • Развој сазнајног, емоционалног и мотивационог аспекта личности.
  • Карактеристике адолесцентског периода у развоју личности.
 • Ментално здравље
  • Појам и значај.
  • Фрустрације и конфликти. Одбрамбени механизми.
  • Стрес и механизми превладавања.
  • Ментални поремећаји – појам, узроци, врсте и облици помоћи.
  • Психолошки проблеми адолесцената.
  • Превенција.

ОСОБА У СОЦИЈАЛНОЈ ИНТЕРАКЦИЈИ

 • Социјализација
  • Појам, функција и фактори.
  • Облици и врсте социјалног учења.
  • Социјалне вештине.
  • Социјални живот адолесцента.
  • Просоцијално и асоцијално понашање.
  • Појам, врсте насиља и фактори који доприносе насилном понашању. Карактеристике насилног понашања и особа које трпе насиље. Реаговање на насиље.
 • Комуникација
  • Вербална и невербална комуникација. Услови успешне комуникације. Социјална перцепција и грешке у опажању  особа.
  • Интерперсонални конфликти и њихово решавање.
  • Емпатија. Асертивност.
 • Друштвене групе
  • Појам и врсте. Динамика групе. Односи у групи. Конформизам.Одупирање групном притиску. Руковођење групом.
  • Стереотипи, предрасуде,  дискриминација.
  • Људи у маси.

Формат и трајање пријемног испита

Пријемни испит састоји се из следећих делова:

 1. Тест знања из психологије. Полагање је у писаној форми и траје 45 минута. Максималан број поена је 30.
 2. Тест опште информисаности. Полаже се у писаној форми и траје 45 минута. Од кандидата се тражи информисаност у различитим областима науке, уметности и културе. Максималан број поена је 30.

 

Презентација студијског програма

Да бисте видели овај садржај, морате омогућити колачиће друштвених мрежа и екстерних сервиса (YouTube)

 

Више информација