О студијском програму

Уколико волите француски језик, интересују вас француска и франкофона култура и историја, желите да читате Балзака и Бодлера у оригиналу, ако слушате француску музику и желите да гледате француске филмове и серије без превода, студије Француског језика и књижевности прави су избор за вас! 

Ко може да упише студије Француског језика и књижевности?

Драги средњошколци, у прву годину студија можете се уписати након завршене средње школе у трајању од четири године и положеног пријемног испита. Немојте бринути уколико нисте учили француски језик! Наш студијски програм можете уписати и без предзнања из француског језика. Тест знања, уместо из француског, можете радити из српског, енглеског, руског или немачког језика. Захваљујући бесплатним курсевима језика за почетнике које нудимо, савладаћете основе француског потребне за праћење наставе за тили час! 

Шта ћете научити? 

Студије Француског језика и књижевности нуде вам свестрано образовање и стицање знања и вештина из области француског језика, франкофоне културе и књижевности, као и методике наставе француског као страног језика. 

Шта после студија Француског језика и књижевности? 

Током студија ћете стећи не само теоријска знања из језика, превођења, књижевности, културе и методике наставе већ ћете све научено моћи да примените и у пракси. Након студија можете радити у настави, у области туризма, маркетинга, културе и превођења, у ИТ сектору, као и у бројним другим гранама привреде. Како радимо? Настава на Департману за француски језик и књижевност одвија се у малим групама, што омогућава индивидуални приступ сваком студенту. Током студија имаћете прилику да усавршите француски језик са изворним говорницима француског језика – лекторима из Француске.

Зашто смо бољи од конкуренције?

 • Једини смо департман у Србији који има програм двоструких диплома на основним и мастер студијама, што значи да наши студенти један део свог школовања проводе у Србији, а другу половину у Француској и на крају студија имају две дипломе – српску и француску.
 • Захваљујући успешној сарадњи са више универзитета у Француској, омогућене су вам многобројне размене у току студирања.
 • Током студија имате прилику да лето проведете на студентској радној пракси у одмаралиштима у Ници и на Алпима, где, поред усавршавања језика, можете зарадити џепарац.

Коме да се обратим ако имам додатна питања и где могу да нађем додатне информације?

Знајте да вам наши наставници стоје на располагању да разреше све недоумице и дају одговоре на питања која можда имате. Не устручавајте се, контактирајте нас, увек смо доступни за вас! О предностима нашег студијског програма најбоље сведоче искуства наших бивших студената. Њихове утиске и анегдоте током студирања можете пронаћи на Филоблогу (https://blog.filfak.ni.ac.rs) и на друштвеним мрежама (https://www.instagram.com/francuski_filozofski_nis, https://www.facebook.com/Departman-za-francuski-jezik-i-književnost-Niš-307671073352794).

 

Пријемни испит

Литература за припрему пријемног испита

 1. Драшковић, Владо: Граматика француског језика за основну школу, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1979.
 2. Папић, Марко: Граматика француског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1984.
 3. Horetzky, Edita: Précis pratique de grammaire française, Školska knjiga, Zagreb 1973.
 4. Jovanović, Slobodan A. i saradnici: Savremeni francusko-srpskohrvаtski rečnik sa gramatikom, U saradnji sa J. Čemerikić, D. Damnjanović i M. Đorđević (gramatiku je izradila Ksenija Jovanović), Prosveta, Beograd 1991.
 5. Jovanović, Slobodan A. i saradnici: Savremeni srpskohrvаtsko-francuski rečnik, U saradnji sa J. Čemerikić i D. Damnjanović, Prosveta, Beograd 1993.
 6. Половина, Пера и Радмила Чулајевић: Речник француског језика за основну школу, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1982.
 7. Михајловић, Живка: Школски француско-српскохрватски речник (средњи ниво учења), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1980.
 8. Видић, Јасна, мр Нада Варничић-Донжон: Améliorez votre français! Exercices de grammaire, Граматичка вежбања за I и II разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1996.
 9. Видић, Јасна: Améliorez votre français! 2. Exercices de grammaire, Граматичка вежбања за III и IV разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1998.
 10. Akyuze, Anne et al.: Les exercices de grammaire, niveau A1, Hachette, Paris 2005.
 11. Akyuze, Anne et al.: Les exercices de grammaire avec corrigés, niveau A2, Hachette, Paris 2006.
 12. Delatour, Yves et al.: Grammaire, 350 exercices, niveau moyen, Hachette, Paris 1996.
 13. Delatour, Yves et al.: Nouvelle grammaire du français, Hachette, Paris 2004.

* Библиографске јединице под бр. 10−13 наведене су као допунска литература и доступне су у Француском институту у Нишу.

Садржај програма тестирања

1. La compréhension écrite du niveau A1/A2

2. Les classes des mots

2.1. Le nom
Le nom masculin. Le nom féminin. Le nom singulier et le nom pluriel.

2.2. L’adjectif
L’adjectif qualificatif. La place et l’accord de l’adjectif. La comparaison de l’adjectif. L’adjectif déterminatif. L’adjectif possessif. L’adjectif démonstratif.

2.3. Le pronom
Les pronoms personnels. Les pronoms adverbiaux.

2.4. Le verbe
La morphologie du verbe. L’accord du verbe avec le sujet. L’accord du verbe avec le COD. Les temps verbaux. Le présent. Le passé composé. L’imparfait. Le plus-que-parfait. Le conditionnel présent. Le futur simple. Le futur proche. Le passé récent. L’emploi des temps passés. La concordance des temps. L’emploi du subjonctif. La voix passive.

2.5. La préposition
Les types des prépositions. Les valeurs et l’emploi des prépositions.

2.6. L’adverbe
Les adverbes de quantité. Les adverbes de manière. La comparaison des adverbes.

3. La syntaxe de la phrase complexe
Les subordonnées complétives. Les subordonnées relatives. Les subordonnées temporelles.

4. Le discours direct/indirect

Формат и трајање пријемног испита

Пријемни испит састоји се из теста знања француског језика. Максималан број поена је 60. Кандидати који у досадашњем школовању нису учили француски језик моћи ће да се определе за полагање теста знања из српског језика.

 

Презентација студијског програма

Да бисте видели овај садржај, морате омогућити колачиће друштвених мрежа и екстерних сервиса (YouTube)

 

Више информација