УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2020/2021. година

Свечани пријем студената прве године

Свечани пријем студената уписаних у прву годину основних академских студија на Филозофском факултету у Нишу у школској 2019/2020. години обавиће се у ПОНЕДЕЉАК, 7. 10. 2019. године, у просторијама Факултета, Улица Ћирила и Методија број 2, према следећем распореду:

 1. У 11:30 сати за студенте студијских програма Основих академских студија СОЦИОЛОГИЈЕ, СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТКЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА и КОМУНИЦИРАЊА И ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ у амфитеатру 21 (приземље).

Након поздравне речи декана Факултета, односно свечаног пријема студената, извршиће се уручење индекса студентима по департманима, у слушаоницама и у времену како следи:

 • За студенте студијског програма СОЦИОЛОГИЈА у амфитеатру 21 (приземље) у 11:45
 • За студенте студијског програма СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И СОЦИЈАЛНИ РАД у слушаоници бр. 303 (III спрат) у 11:45
 • За студенте студијског програма КОМУНИЦИРАЊЕ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ у слушаоници бр. А23 (приземље) у 11:45
 1. У 11:30 сати за студенте студијских програма Основних академских студија ПСИХОЛОГИЈЕ, ПЕДАГОГИЈЕ и ФИЛОЗОФИЈЕ у амфитеатру 301, на III спрату.

Након поздравне речи продекана Факултета, односно свечаног пријема студената, извршиће се уручење индекса студентима по студијским програмима у слушаоницама и у времену како следи:

 • За студенте студијског програма ПСИХОЛОГИЈА у амфитеатру 301 (III спрат), у 11:45
 • За студенте студијског програма ПЕДАГОГИЈА у слушаоници бр. 304 (III спрат) у 11:45
 • За студенте студијског програма ФИЛОЗОФИЈА у слушаоници бр. 302 (III спрат) у 11:45
 1. У 13:00 сати за студенте студијских програма Основних академских студија АНГЛИСТИКЕ, НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, РУСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ и ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ у амфитеатру 21, у приземљу.

Након поздравне речи декана Факултета, односно свечаног пријема студената, извршиће се уручење индекса студентима по студијским програмима у слушаоницама и у времену како следи:

 • За студенте студијског програма АНГЛИСТИКА у амфитеатру 21 (приземље) у 13:15
 • За студенте студијског програма РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ у
  слушаоници бр. 208 (II спрат) у 13:15
 • За студенте студијског програма НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ у
  слушаоници бр. 207 (II спрат) у 13:15
 • За студенте студијског програма ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ у слушаоници бр. 204 (II спрат) у 13:15
 1. У 13:00 сати за студенте студијских програма Основних академских студија СРБИСТИКЕ, НОВИНАРСТВА и ИСТОРИЈЕ у амфитеатру 301 на III спрату.

Након поздравне речи декана Факултета, односно свечаног пријема студената, извршиће се уручење индекса студентима по студијским програмима у слушаоницама и у времену како следи:

 • За студенте студијског програма СРБИСТИКА у амфитеатру 301 (III спрат) у 13:15
 • За студенте студијског програма НОВИНАРСТВО у
  слушаоници бр. А23 (приземље) у 13:15
 • За студенте студијског програма ИСТОРИЈА у слушаоници бр. 305 (III спрат) у 13:15

Пре уручења индекса, управници департмана упознаће студенте са условима студирања, са њиховим правима и обавезама и даће друге потребне информације.

Настава на свим студијским програмима, за студенте СВИХ ГОДИНА основних академских студија, почиње у уторак, 8. октобра 2019. године према распореду часова који ће бити истакнут на огласним таблама и веб-сајту Факултета.

Позивају се сви студенти прве године основних академских студија, као и сви наставници и сарадници Факултета, да присуствују свечаном пријему студената.