УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Онлајн консултације у вези са уписом

Овај чланак садржи прилоге.

Кандидати заинтересовани за упис на неки од студијских програма на Филозофском факултету у Нишу моћи ће да се укључе и у сесију која ће се одржати у петак, 18. јуна 2021. године од 18 до 20 сати, преко линка meet.google.com/ntf-bsdc-spt. Том приликом кандидати ће моћи да добију све потребне информације и упутства у вези са пријављивањем за полагање пријемних испита, као и у вези са процедуром полагања пријамног испита, рангирања и уписа. Кандидатима ће за консултације бити доступни управници свих департмана и продекан за наставу. 

 

Прилози