УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Онлајн консултације у оквиру припрема за полагање пријемних испита

Овај чланак садржи прилоге.

Кандидати заинтересовани за упис у прву годину основних студија на Филозофском факултету у Нишу имају могућност да се 12. и 26. маја 2021. године укључе у онлајн сесије на којима ће их дочекати наставници и сарадници одговарајућих департмана.

У оквиру ових сесија кандидати ће моћи да обаве консултације у вези са градивом за пријемни испит, као и у вези са процедуром пријављивања, полагања пријемног испита, рангирања кандидата и уписа. Сесије ће бити отворене од 19.00 до 20.30 сати. Линкови са ове онлајн консултације за све студијске програме биће објављени на сајту Факултета пре почетка сесија.

 

Распоред сесија

РБ

Програм припремне наставе за

Линк

Дежурни наставници / сарадници

1.

ОАС Англистика

-

-

2.

ОАС Историја

-

-

3.

ОАС Комуницирање и односи са јавношћу
ОАС Новинарство

-

-

4.

ОАС Немачки језик и књижевност

-

-

5.

ОАС Психологија и ОАС Педагогија

-

-

6.

ОАС Руски језик и књижевност

-

-

7.

ОАС Социјална политика и социјални рад

-

-

8.

ОАС Социологија

-

-

9.

ОАС Србистика

-

-

10.

ОАС Филозофија

-

-

11.

ОАС Француски језик и књижевност

-

-

Прилози