На основу одредаба заједничког Конкурса за упис студената у прву годину, Стручног упутства Министарства просвере, науке и технолошког развоја, Правилника Универзитета у Нишу о упису кандидата и одредаба Статута факултета, Централна комисија за спровођење уписа студената у прву годину ОАС на Филозофском факултету у Нишу, на седници одржаној дана 24. јуна 2022. године, донела је Одлуку о ослобађању кандидата полагања пријемних испита.

Одлука са именима и презименима кандидата који су ослобођени полагања тестова можете преузети из листе прилога. Уз име и презиме сваког кандидата наведен је број пријаве како би се елиминисала могућност грешке.