УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2020/2021. година

Број пријављених кандидата по данима за други уписни рок

Извештај о броју пријављених кандидата на конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у другом уписном року школске 2019/2020. години (табеле које се односе на примену афирмативних мера за упис по данима налазе се испод):

Основне академске студије 02.09.2019. 03.09.2019. 04.09.2010. УКУПНО
Филозофија 2 2 1 5
Историја - - 1 1
Србистика - 2 - 2
Руски језик и књижевност - - - 0
Француски језик и књижевност - - 2 2
УКУПНО 2 4 4 10

 

Примена афирмативних мера, табела за 02.09.2019. године:

Основне академске студије Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
- - -
УКУПНО 0 0

 

Примена афирмативних мера, табела за 03.09.2019. године:

Основне академске студије Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
- - -
УКУПНО 0 0

 

Примена афирмативних мера, табела за 04.09.2019. године:

Основне академске студије Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Руски језик и књижевност 1 1
УКУПНО 1 1

 

Примена афирмативних мера, збирна табела за период од 02.09.2018. до 04.09.2018. године:

Основне академске студије Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Руски језик и књижевност 1 1
УКУПНО 1 1