УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2019/2020. година

Број пријављених кандидата по данима за други уписни рок

Извештај о броју пријављених кандидата на конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у другом уписном року школске 2018/2019. години (табеле које се односе на примену афирмативних мера за упис по данима налазе се испод):

Основне академске студије 03.09.2018. 04.09.2018. 05.09.2018. УКУПНО
Филозофија 3 1 - 4
Историја - 1 2 3
Социологија - 1 - 1
Новинарство 3 - - 3
Србистика - 3 1 4
Француски језик и књижевност - - - -
УКУПНО 6 6 3 15

 

Примена афирмативних мера, табела за 03.09.2018. године:

Основне академске студије Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
- - -
УКУПНО 0 0

 

Примена афирмативних мера, табела за 04.09.2018. године:

Основне академске студије Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
- - -
УКУПНО 0 0

 

Примена афирмативних мера, табела за 05.09.2018. године:

Основне академске студије Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
- - -
УКУПНО 0 0

 

Примена афирмативних мера, збирна табела за период од 03.09.2018. до 05.09.2018. године:

Основне академске студије Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
- - -
УКУПНО 0 0