УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2020/2021. година

Број пријављених кандидата по данима

Извештај о броју пријављених кандидата на конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години (табеле које се односе на примену афирмативних мера за упис по данима налазе се испод):

Основне академске студије 19.06.2019. 20.06.2019. 21.06.2019. 22.06.2019. 23.06.2019. УКУПНО
Филозофија 2 5 3 0 0 10
Историја 13 15 8 6 2 44
Психологија 46 73 69 16 7 211
Педагогија 15 25 20 9 1 70
Социологија 9 9 4 4 0 26
Социјална политика и социјални рад 14 21 32 7 2 76
Новинарство 11 11 9 5 4 40
Комуницирање и односи са јавношћу 16 21 26 11 4 78
Србистика 9 15 8 1 0 33
Англистика 46 51 59 19 5 180
Руски језик и књижевност 4 5 3 2 0 14
Француски језик и књижевност 10 6 4 1 0 21
Немачки језик и књижевност 12 18 18 5 3 56
УКУПНО 207 275 263 86 28 859

 

Примена афирмативних мера, табела од 19.6. до 23.06.2019. године:

Основне академске студије Ромска национална
мањина
Лица са
инвалидитетом
Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Филозофија - - - -
Историја - - - -
Психологија 1 - - 1
Педагогија 1 - - 1
Социологија 1 - - 1
Социјална политика и социјални рад - - - -
Новинарство - - - -
Комуницирање и односи са јавношћу - - - -
Србистика - 1 - 1
Англистика - 2 - 2
Руски језик и књижевност - - - -
Француски језик и књижевност - - - -
Немачки језик и књижевност - - - -
УКУПНО 3 3 - 6