УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Број пријављених кандидата по данима

Извештај о броју пријављених кандидата на конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2021/2022. години (табеле које се односе на примену афирмативних мера за упис по данима налазе се испод):

Основне академске студије 21.06.2021. 22.06.2021. 23.06.2021. 24.06.2021. 25.06.2021. 26.06.2021. УКУПНО
Филозофија 3 2 3 3 0 0 11
Историја 5 5 15 11 2 1 39
Психологија 29 53 69 44 29 10 234
Педагогија 11 20 27 21 15 4 98
Социологија 2 8 6 1 3 1 21
Социјална политика и социјални рад 4 16 13 16 9 3 61
Новинарство 3 1 16 9 10 1 40
Комуницирање и односи са јавношћу 5 17 16 21 9 3 71
Србистика 4 2 8 11 4 0 29
Англистика 35 27 36 36 22 6 162
Руски језик и књижевност 0 1 3 1 4 2 11
Француски језик и књижевност 3 0 8 2 2 0 15
Немачки језик и књижевност 5 5 6 4 3 0 23
УКУПНО 109 157 226 180 112 31 815

 

Примена афирмативних мера, табела за 21.6.2021. године:

Основне академске студије Ромска национална
мањина
Лица са
инвалидитетом
Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Филозофија - - - -
Историја - - - -
Психологија - - - -
Педагогија - - - -
Социологија - - - -
Социјална политика и социјални рад - 1 - 1
Новинарство - 1 - 1
Комуницирање и односи са јавношћу - - - -
Србистика - - - -
Англистика - - - -
Руски језик и књижевност - - - -
Француски језик и књижевност - - - -
Немачки језик и књижевност - - - -
УКУПНО 0 2 0 2

 

Примена афирмативних мера, табела за 22.6.2021. године:

Основне академске студије Ромска национална
мањина
Лица са
инвалидитетом
Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Филозофија - - - -
Историја - - - -
Психологија - - - -
Педагогија - - - -
Социологија - - - -
Социјална политика и социјални рад - - - -
Новинарство - - - -
Комуницирање и односи са јавношћу - - - -
Србистика - - - -
Англистика - - - -
Руски језик и књижевност - - - -
Француски језик и књижевност - - - -
Немачки језик и књижевност - - - -
УКУПНО 0 0 0 0

 

Примена афирмативних мера, табела за 23.6.2021. године:

Основне академске студије Ромска национална
мањина
Лица са
инвалидитетом
Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Филозофија - - - -
Историја - - - -
Психологија 2 - - 2
Педагогија 1 - - 1
Социологија - - - -
Социјална политика и социјални рад - - - -
Новинарство - - - -
Комуницирање и односи са јавношћу - 1 - 1
Србистика - - - -
Англистика - - - -
Руски језик и књижевност - - - -
Француски језик и књижевност - - - -
Немачки језик и књижевност - - - -
УКУПНО 3 1 0 4

 

Примена афирмативних мера, табела за 24.6.2021. године:

Основне академске студије Ромска национална
мањина
Лица са
инвалидитетом
Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Филозофија - - - -
Историја - - - -
Психологија - - - -
Педагогија - - - -
Социологија - - - -
Социјална политика и социјални рад - - - -
Новинарство - - - -
Комуницирање и односи са јавношћу - - - -
Србистика - - - -
Англистика - - - -
Руски језик и књижевност - - - -
Француски језик и књижевност - - - -
Немачки језик и књижевност - - - -
УКУПНО 0 0 0 0

 

Примена афирмативних мера, табела за 25.6.2021. године:

Основне академске студије Ромска национална
мањина
Лица са
инвалидитетом
Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Филозофија - - - -
Историја - - 1 1
Психологија 2 - 1 3
Педагогија - - - -
Социологија - - - -
Социјална политика и социјални рад 1 - - 1
Новинарство - - - -
Комуницирање и односи са јавношћу - - 1 1
Србистика - - - -
Англистика - - - -
Руски језик и књижевност - - - -
Француски језик и књижевност - - - -
Немачки језик и књижевност - - 1 1
УКУПНО 3 0 4 7

 

Примена афирмативних мера, табела за 26.6.2021. године:

Основне академске студије Ромска национална
мањина
Лица са
инвалидитетом
Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Филозофија - - - -
Историја - - - -
Психологија - - - -
Педагогија - - - -
Социологија - - - -
Социјална политика и социјални рад - - - -
Новинарство - - - -
Комуницирање и односи са јавношћу - - - -
Србистика - - - -
Англистика - - - -
Руски језик и књижевност - - - -
Француски језик и књижевност - - - -
Немачки језик и књижевност - - - -
УКУПНО 0 0 0 0

 

Примена афирмативних мера, збирна табела за период 21-26.6.2021. године:

Основне академске студије Ромска национална
мањина
Лица са
инвалидитетом
Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Филозофија - - - -
Историја - - 1 1
Психологија 4 - 1 5
Педагогија 1 - - 1
Социологија - - - -
Социјална политика и социјални рад 1 1 - 2
Новинарство - 1 - 1
Комуницирање и односи са јавношћу - 1 1 2
Србистика - - - -
Англистика - - - -
Руски језик и књижевност - - - -
Француски језик и књижевност - - - -
Немачки језик и књижевност - - 1 1
УКУПНО 6 3 4 13