УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2019/2020. година

Број пријављених кандидата по данима

Извештај о броју пријављених кандидата на конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школског 2018/2019. години (табеле које се односе на примену афирмативних мера за упис по данима налазе се испод):

Основне академске студије 20.06.2018. 21.06.2018. 22.06.2018. 23.06.2018. УКУПНО
Филозофија 8 5 2 4 19
Историја 11 12 7 6 36
Психологија 62 73 35 10 180
Педагогија 20 20 15 3 58
Социологија 5 16 6 3 30
Социјална политика и социјални рад 33 25 18 6 82
Новинарство 10 10 9 7 36
Комуницирање и односи са јавношћу 10 18 21 7 56
Англистика 65 66 36 13 180
Србистика 10 12 7 3 32
Руски језик и књижевност 3 8 4 1 16
Француски језик и књижевност 3 5 3 2 13
УКУПНО 240 270 163 65 738

 

Примена афирмативних мера, табела за 20.06.2018. године:

Основне академске студије Ромска национална
мањина
Лица са
инвалидитетом
Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Филозофија - - - -
Историја - - - -
Психологија - 1 - 1
Педагогија - - - -
Социологија - - - -
Социјална политика и социјални рад - 1 - 1
Новинарство - - - -
Комуницирање и односи са јавношћу - - - -
Англистика - - - -
Србистика - - - -
Руски језик и књижевност - - - -
Француски језик и књижевност - - - -
УКУПНО 0 2 0 2

 

Примена афирмативних мера, табела за 21.06.2018. године:

Основне академске студије Ромска национална
мањина
Лица са
инвалидитетом
Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Филозофија - - - -
Историја - - - -
Психологија 1 1 - 2
Педагогија 1 - - 1
Социологија - - - -
Социјална политика и социјални рад - - - -
Новинарство - - - -
Комуницирање и односи са јавношћу - - - -
Англистика - - - -
Србистика - - - -
Руски језик и књижевност - - - -
Француски језик и књижевност - 1 - 1
УКУПНО 2 2 - 4

 

Примена афирмативних мера, табела за 22.06.2018. године:

Основне академске студије Ромска национална
мањина
Лица са
инвалидитетом
Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Филозофија - - - -
Историја - - - -
Психологија - - - -
Педагогија 1 - - 1
Социологија - - - -
Социјална политика и социјални рад - - - -
Новинарство - - - -
Комуницирање и односи са јавношћу - - - -
Англистика - - - -
Србистика - - - -
Руски језик и књижевност - - - -
Француски језик и књижевност - - - -
УКУПНО 1 - - 1

 

Примена афирмативних мера, табела за 23.06.2018. године:

Основне академске студије Ромска национална
мањина
Лица са
инвалидитетом
Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Филозофија - - - -
Историја - - - -
Психологија - 1 - 1
Педагогија - - - -
Социологија - - - -
Социјална политика и социјални рад - - - -
Новинарство - - - -
Комуницирање и односи са јавношћу - - - -
Англистика - - - -
Србистика - - - -
Руски језик и књижевност - - - -
Француски језик и књижевност - - - -
УКУПНО - 1 - 1

 

Примена афирмативних мера, збирна табела за период 20.06.2018 - 23.06.2018. године:

Основне академске студије Ромска национална
мањина
Лица са
инвалидитетом
Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Филозофија - - - -
Историја - - - -
Психологија 1 3 - 4
Педагогија 2 - - 2
Социологија - - - -
Социјална политика и социјални рад - 1 - 1
Новинарство - - - -
Комуницирање и односи са јавношћу - - - -
Англистика - - - -
Србистика - - - -
Руски језик и књижевност - - - -
Француски језик и књижевност - 1 - 1
УКУПНО 3 5 - 8