УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2020/2021. година

Број пријављених кандидата по данима

Извештај о броју пријављених кандидата на конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2020/2021. години (табеле које се односе на примену афирмативних мера за упис по данима налазе се испод):

Основне академске студије 22.06.2020. 23.06.2020. 24.06.2020. 25.06.2020. 26.06.2020. 27.06.2020. УКУПНО
Филозофија 1 0 3 6 6 5 21
Историја 5 7 10 7 3 1 33
Психологија 33 43 65 57 30 17 245
Педагогија 9 22 29 19 10 6 95
Социологија 0 7 7 6 9 2 31
Социјална политика и социјални рад 12 25 16 20 7 2 82
Новинарство 4 5 10 8 17 5 49
Комуницирање и односи са јавношћу 5 21 17 27 20 7 97
Србистика 3 8 12 5 5 5 38
Англистика 23 39 45 29 22 6 161
Руски језик и књижевност 4 1 4 3 1 0 13
Француски језик и књижевност 1 2 4 2 5 3 17
Немачки језик и књижевност 5 12 11 15 4 2 49
УКУПНО 105 192 233 204 139 61 934

 

Примена афирмативних мера, табела за 22.6.2020. године:

Основне академске студије Ромска национална
мањина
Лица са
инвалидитетом
Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Филозофија - - - -
Историја - - - -
Психологија - - - -
Педагогија - - - -
Социологија - - - -
Социјална политика и социјални рад - - - -
Новинарство - - - -
Комуницирање и односи са јавношћу - - - -
Србистика - - - -
Англистика - - - -
Руски језик и књижевност - - - -
Француски језик и књижевност - - - -
Немачки језик и књижевност - - - -
УКУПНО 0 0 0 0

 

Примена афирмативних мера, табела за 23.6.2020. године:

Основне академске студије Ромска национална
мањина
Лица са
инвалидитетом
Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Филозофија - - - -
Историја - - - -
Психологија - - - -
Педагогија - - - -
Социологија - - - -
Социјална политика и социјални рад 1 - - -
Новинарство - - - -
Комуницирање и односи са јавношћу - - - -
Србистика - - - -
Англистика - 1 - -
Руски језик и књижевност - - - -
Француски језик и књижевност - - - -
Немачки језик и књижевност - - - -
УКУПНО 1 1 0 2

 

Примена афирмативних мера, табела за 24.6.2020. године:

Основне академске студије Ромска национална
мањина
Лица са
инвалидитетом
Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Филозофија - - - -
Историја - - - -
Психологија - 1 - 1
Педагогија - - - -
Социологија - - - -
Социјална политика и социјални рад 1 - - 1
Новинарство - - - -
Комуницирање и односи са јавношћу - - - -
Србистика - - - -
Англистика 1 - - 1
Руски језик и књижевност - - - -
Француски језик и књижевност - 1 - 1
Немачки језик и књижевност - - - -
УКУПНО 2 2 0 4

 

Примена афирмативних мера, табела за 25.6.2020. године:

Основне академске студије Ромска национална
мањина
Лица са
инвалидитетом
Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Филозофија - - - -
Историја - - - -
Психологија 1 - - 1
Педагогија 1 - - 1
Социологија - - - -
Социјална политика и социјални рад 1 - - 1
Новинарство - - - -
Комуницирање и односи са јавношћу - - - -
Србистика - - - -
Англистика - - - -
Руски језик и књижевност - - - -
Француски језик и књижевност - - - -
Немачки језик и књижевност - 1 - 1
УКУПНО 3 1 0 4

 

Примена афирмативних мера, табела за 26.6.2020. године:

Основне академске студије Ромска национална
мањина
Лица са
инвалидитетом
Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Филозофија - - - -
Историја - - - -
Психологија 1 2 - 3
Педагогија - - - -
Социологија - - - -
Социјална политика и социјални рад - - - -
Новинарство - 1 - 1
Комуницирање и односи са јавношћу - - - -
Србистика - - - -
Англистика - - - -
Руски језик и књижевност - - - -
Француски језик и књижевност - - - -
Немачки језик и књижевност - - - -
УКУПНО 1 3 0 4

 

Примена афирмативних мера, табела за 27.6.2020. године:

Основне академске студије Ромска национална
мањина
Лица са
инвалидитетом
Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Филозофија - - - -
Историја - - - -
Психологија 2 - - 2
Педагогија 1 - - 1
Социологија - - - -
Социјална политика и социјални рад 1 - - 1
Новинарство - - - -
Комуницирање и односи са јавношћу - - - -
Србистика - - - -
Англистика - - - -
Руски језик и књижевност - - - -
Француски језик и књижевност - - - -
Немачки језик и књижевност - - - -
УКУПНО 4 0 0 4

 

Примена афирмативних мера, збирна табела за период 22-27.6.2020. године:

Основне академске студије Ромска национална
мањина
Лица са
инвалидитетом
Држављани РС
завршили сред. шк.
у иностранству
УКУПНО
Филозофија - - - -
Историја - - - -
Психологија 4 3 - 7
Педагогија 2 - - 2
Социологија - - - -
Социјална политика и социјални рад 4 - - 4
Новинарство - 1 - 1
Комуницирање и односи са јавношћу - - - -
Србистика - - - -
Англистика 1 1 - 2
Руски језик и књижевност - - - -
Француски језик и књижевност - 1 - 1
Немачки језик и књижевност - 1 - 1
УКУПНО 11 7 0 18