УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2020/2021. година

Резултати са полагања диференцијалног испита за упис на МАС 2019/2020. (III уписни рок)

Овај чланак садржи прилоге.

Реултате са полагања диференцијалног испита за студијске програме МАС социјалног рада, педагогије, филологије и англистике можете преузети из листе прилога на дну стране.