УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2020/2021. година

Полагање диференцијалног испита за упис на МАС 2019/2020. (III уписни рок)

ПОЛАГАЊЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ИСПИТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ТРЕЋЕМ УПИСНОМ РОКУ ОБАВИЋЕ СЕ У СУБОТУ, 9. НОВЕМБРА, У 9.00 ЧАСОВА, У УЧИОНИЦИ 19А, У ПРИЗЕМЉУ ФАКУЛТЕТА

Уз личну карту или пасош, кандидати обавезно показују (приликом идентификације) и папир са бројем под којим су заведена предата документа у Служби за наставу и студентска питања, канцеларија 205.