УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2020/2021. година

Полагање диференцијалног испита за упис на МАС 2019/2020.

ПОЛАГАЊЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ИСПИТА ЗА УПИС НА  МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ОБАВИЋЕ СЕ У СУБОТУ, 5. ОКТОБРА У 9.00 ЧАСОВА,У УЧИОНИЦИ 204 НА ДРУГОМ СПРАТУ

Пре полагања диференцијалног испита биће истакнути спискови пријављених кандидата са тачним назначењем места полагања.

Уз личну карту или пасош, кандидати обавезно показују (приликом идентификације) и папир са бројем под којим су заведена предата документа у Служби за наставу и студентска питања, канцеларија 205.