УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Литература за припрему и полагање диференцијалног испита за мастер академске студије социјалног рада

Овај чланак садржи прилоге.

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм могу уписати сва лица са завршеним Основним студијама социјалне политике и социјалног рада. Кандидати који нису завршили Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада полажу диференцијални испит.

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ИСПИТА

  1. Titer, Barbara i Mark Boldvin (2017) Socijalni rad u zajednici. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka.
  2. Barnard, Adam, Horner, Najdželi Džim Vajld (urednici) (2017) Vrednosna osnova socijalnog rada i socijalne zaštite. Priručnik za aktivno učenje. Niš: Univerzitet u Nišu.
  3. Бркић, Мирослав (2010) Заступање у социјалном раду. Београд: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука.
  4. Howe, David (2003) Увод у теорију социјалног рада. Београд: Научно-истраживачки центар за социјални рад и социјалну политику ФПН.
  5. Lynch, Rory (2016) Пракса социјалног рада са старима. Београд: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука.
  6. Payne, Malcolm (2001) Савремена теорија социјалног рада. Бања Лука: Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци.
  7. Петровић, Душан и Томислав Седмак (1997) Методе групног социјалног рада. Београд: Научно-истраживачки центар за социјални рад и социјалну политику Факултета политичких наука.
  8. Видановић, Иван (2005) Појединац и породица: методе, технике и вештине социјалног рада. Београд: Научно-истраживачки центар за социјални рад и социјалну политику ФПН.
  9. Виденовић, Иван (2003) Терапијски модели социјалног рада. Београд: Ауторско издање (друго издање).

 

ОБЛАСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ИСПИТА

Теорије социјалног рада
Howe, David (2003) Увод у теорију социјалног рада. Београд: Научно- истраживачки центар за социјални рад и социјалну политику ФПН. Део III, поглавље 1. (стр. 35–42).
Payne, Malcolm (2001) Савремена теорија социјалног рада. Бања Лука: Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци. Поглавље 1. (у целини) и поглавље 2. (стр. 20–31).

Социјални рад са појединцем
Видановић, Иван (2005) Појединац и породица: методе, технике и вештине социјалног рада. Београд: Научно-истраживачки центар за социјални рад и социјалну политику ФПН. Први део, поглавља 3–9.

Социјални рад са групом
Петровић, Душан и Томислав Седмак (1997) Методе групног социјалног рада. Београд: Научно-истаживачки центар за социјални рад и социјалну политику Факултета политичких наука. Први и други део (стр. 13–83).

Социјални рад у заједници
Titer, Barbara i Mark Boldvin
(2017) Socijalni rad u zajednici. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka. Први и други део (стр. 7–29).

Професионална етика социјалног рада
Barnard, Adam, Horner, Najdžel i Džim Vajld (urednici) (2017) Vrednosna osnova socijalnog rada i socijalne zaštite. Niš: Univerzitet u Nišu. Прво поглавље: Вредности, етика и професионализација: Историја социјалног рада – Адам Бернард (стр. 8–25). Друго поглавље: Вредносна основа социјалног рада: Људска права и социјална правда у теорији и пракси – Сара Бенкс (стр. 28–40).

Социјални рад са старима
Lynch, Rory (2016) Пракса социјалног рада са старима. Београд: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука. Поглавља: 3, 4 и 8.

Основе саветовања
Виденовић, Иван (2003) Терапијски модели социјалног рада. Београд: Ауторско издање (друго издање). Стр. 1–70, 87–152.

Заступање у социјалном раду
Бркић, Мирослав (2010) Заступање у социјалном раду. Београд: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука. Део I: главе II и III.

 

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТ

Кандидати који нису завршили Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада, а конкуришу за Мастер академске студије социјалног рада, полажу диференцијални испит (тест знања). Тест знања обухвата садржаје следећих предмета: Теорије социјалног рада, Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом, Социјални рад у заједници, Професионална етика социјалног рада, Социјални рад са старима, Основе саветовања, Заступање у социјалном раду.

Кандидати који имају најмање две године радног искуства на пословима социјалног рада полажу тест знања који обухвата садржаје следећих предмета: Теорије социјалног рада, Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом, Социјални рад у заједници.

На диференцијалном испиту кандидати морају освојити најмање 51% од укупног броја поена да би били рангирани на ранг листи.

Прилози