УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Литература за припрему и полагање диференцијалног испита за мастер академске студије наставник предметне наставе

Пријем кандидата врши се на основу просечне оцене остварене на основним академским студијама и дужине студирања.