УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2020/2021. година

Литература за припрему и полагање пријемног испита за мастер академске студије комуникологије

Кандидат приликом уписа на Мастер академске студије комуникологије може остварити до 60 бодова, од чега највише 5 бодова на основу писања афирмационог писма. Остале услове уписа можете видети на https://www.filfak.ni.ac.rs/studije/master/komunikologija.

 

УПУТСТВО КАНДИДАТИМА ЗА ПИСАЊЕ АФИРМАЦИОНОГ ПИСМА

Функција афирмационог, односно мотивационог писма је да укаже на спремност и степен мотивисаности кандидата за одабрани студијски програм. У принципу су  форма, структура, садржај и обим слободни, с тим да се препоручује да дужина писма не би требало да прелази две стране А4 формата, уз уобичајене параметре прелома текста и стандардну величину фонта.

Могуће одреднице:

  • Мотивисаност и разлози уписа на Мастер академске студије комуникологије;
  • Визија сопственог академског усавршавања и професионалне каријере;
  • Усклађеност програма студија са каријерним циљевима и визијом развоја;
  • Квалификације које су повезане са студијским програмом;
  • Стечена формална знања (институционализовани видови образовања);
  • Стечена знања и вештине, посредством неформалних видова образовања;
  • Информално образовање у ужем или ширем опсегу програма студија;
  • Практична, односно радна искуства, волонтирање или учешће на пројектима.

Функционалним повезивањем претходних навода, могућно је исказати спремност и мотивацију за предметни студијски програм.

Пожељно је и проучити план и програм акредитованих Мастер академских студија комуникологије који је доступан на сајту Филозофског факултета у Нишу (https://www.filfak.ni.ac.rs/studije/master/komunikologija).

Предложена анализа, у афирмационом, односно мотивационом писму, као исход може имати и закључак о мотивисаности, као што може комисији прецизније указати и на реални степен образованости, функционалне односно медијске писмености и инвентивности кандидаткиње/кандидата.