УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Литература за припрему и полагање диференцијалног испита за мастер академске студије комуникологије

Кандидат приликом уписа на Мастер академске студије комуникологије може остварити до 60 бодова, од чега највише 55 бодова на основу успеха на основним академским студијама и највише 5 бодова на основу усаглашености програма основних академских студија које је кандидат завршио и програма мастер академских студија комуникологије. Остале услове уписа можете видети на https://www.filfak.ni.ac.rs/studije/master/komunikologija.