УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Литература за припрему и полагање диференцијалног испита за мастер академске студије историје

Мастер академске студије историје могу уписати сва лица са завршеним основним студијама историје. Кандидати који нису завршили основне академске студије историје, полажу јединствени диференцијални испит.

 

Диференцијални испит за мастер академске студије историје

 1. А. Курт, Стари Исток I-II, Београд 2004
 2. Џ. Бјури, Р. Мигс, Историја Грчке до смрти Александра Великог I-II, Београд 2008.
 3. А.B. Ranovič, Helenizam i njegova istorijska uloga, Sarajevo 1962
 4. М. Мирковић, Римска држава под краљевима и у доба републике (753-27 пре Хр.), Београд 2002
 5. М. Мирковић, Римска држава у доба принципата и домината (27.пре Хр.-337.н.е.), Београд 2003
 6. Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1978.
 7. Историја српског народа I, Београд 1999 (друго издање)
 8. М. Благојевић-Д. Медаковић, Историја српске државности I, Нови Сад 2002.
 9. А. Д. Удаљцова, Ј. А. Космински, О. Л. Вајнштајн, Историја средњег века I, Београд 1956.
 10. С. Пеинтер, Историја средњег века (284 – 1500), Београд 1997.
 11. Историја српског народа II Београд 1999 (друго издање)
 12. М. Благојевић, Државна управа у српским средњовековним земљама, Београд 20012
 13. Робер Мантран, Историја Османског царства, Београд, Клио, 2002.
 14. Драгољуб Р. Живојиновић, Успон Европе (1450-1789), Београд, 2000.
 15. В. Тарле, А.В. Јефимов, Ф.И. Нотович, В.М. Хвостов, Историја новог века I, књ. 1, Београд 1949
 16. Историја српског народа III 1-2., Београд 1993
 17. Историја Црне Горе III, Титоград 1975.
 18. Стеван К. Павловић, Историја Балкана, Београд 2001
 19. Историја српског народа, књига V-1, Београд 1994.
 20. Историја српског народа, књига VI-1, Београд 1994
 21. Ј.В. Тарле, А.В. Јефимович, Ф.И. Нотович, В.М. Хвостов, Историја новог века II, књ.2, Београд 1949
 22. Историја српског народа, IV-1, Београд 1986
 23. Чедомир Попов, Од Версаја до Данцинга, Београд 1995
 24. Чедомир Попов, Политички фронтови Другог светског рата, Нови Сад 1995.
 25. Волтер Лакер, Историја Европе 1945-1992, Београд 1999
 26. Ричард Џ. Кремптон, Балкан после Другог светског рата, Београд 2003
 27. Радош Љушић, Историја српске државности, САНУ, Нови Сад 2001
 28. Васа Чубриловић, Историја политичке мисли у Србији 19. века, Београд 1958
 29. A. Mitrovic, Vreme netrpeljivih, Podgorica 2004
 30. Милорад Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918, II, Београд 1997
 31. Љ. Димић, Историја српске државности, Србија у Југославији, III, Нови Сад 2001
 32. Историја српског народа, VI-2, Београд, 1994

 

Диференцијални испит се полаже у виду теста знања из области националне и опште историје.