УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Литература за припрему и полагање диференцијалног испита за мастер академске студије историје

Мастер академске студије историје могу уписати сва лица са завршеним основним студијама историје. Кандидати који нису завршили основне академске студије историје, полажу јединствени диференцијални испит.

 

Диференцијални испит за мастер академске студије историје

  1. Мирослава Мирковић, Историја Римске државе, Београд 2018.
  2. Георгије Острогорски, Историја Византије, Београд 1983.
  3. Милош Благојевић, Дејан Медаковић, Историја српске државности, књ. 1, Нови Сад 2000.
  4. Драгољуб Живојиновић, Успон Европе (1450-1789), Београд 2000.
  5. Ј.В. Тарле, А.В. Јефимов, Ф.И. Нотович, В.М. Хвостов, Историја Новог века II, књ.1, Београд 1949.
  6. Радош Љушић, Историја српске државности. Србија и Црна Гора-нововоковне српске државе, књ.2, Нови Сад 2001.
  7. Стеван Павловић, Историја Балкана 1804-1945, Београд 2001.
  8. Бранко Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, књ. 1, 2 и 3, Београд 1988.

Диференцијални испит се полаже у виду теста знања из области националне и опште историје.