УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Број пријављених кандидата

Извештај о броју пријављених кандидата на конкурс за упис студената у прву годину мастер академских студија у школској 2018/2019. години

Назив студијског програма
Број пријављених кандидата
Мастер академске студије филозофије 7
Мастер академске студије психологије 44
Мастер академске студије историје 19
Мастер академске студије социологије 9
Мастер академске студије комуникологије 12
Мастер академске студије педагогије 39
Мастер академске студије социјалног рада 20
Мастер академске студије француског језика и књижевности 13
Мастер академске студије англистике 50
Мастер академске студије руског језика и књижевности 7
Мастер предметне наставе 7
Мастер академске студије филологије
- Српска и компаративна књижевност
- Методика наставе српског језика и књижевности
- Српски језик

22
17
15
УКУПНО 281