УПИС НА ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
школска 2019/2020. година

Календар активности

Полагање диференцијалних испита

??????: Субота, 5. октобар 2019.
???????? ??: Субота, 5. октобар 2019.

????:

Полагање диференцијалних испита за упис на МАС

???????:

??????: