Пријављивање кандидата на конкурс обављаће се електронским путем преко апликације за пријављивање кандидата почев oд 20. јуна 2022. године 12.00 сати до 24. јуна 2022. године у 12.00 сати.

Уколико се пријављују електронским путем, кандидати прилажу скенирана документа. Списак неопходних докумената можете наћи на страни конкурса за упис на ОАС, одељак Документа потребна за пријављивање на конкурс. Кандидати који се пријављују по афирмативним мерама у обавези су да прочитају и одељак Упис по афирмативним мерама.

Неопходна документација се може преузети на https://r.filfak.ni.ac.rs/obrasci-upis