УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2019/2020. година

Пријемни испит

Распоред полагања пријемног испита

Полагање пријемног испита за кандидате који конкуришу за упис на докторске академске студије у школској 2018/2019. години обавиће се према следећем распореду:

 

Ред. бр. Студијски програм датум полагања просторија време трајања
1.

Докторске академске студије психологије

Тест знања из психологије: 15 поена
Интервју: 5 поена
22.10.2018. у 10:00 Амфитеатар
301
120 минута
2.

Докторске академске студије педагогије

Писање есеја на задату тему: 15 поена
Интервју: 5 поена
22.10.2018. у 10:00 Амфитеатар
301
120 минута
3.

Докторске академске студије социологије

Писање есеја на задату тему: 15 поена
Интервју: 5 поена
22.10.2018. у 10:00 Амфитеатар
301
 120 минута
4.

Докторске академске студије медија и друштва

Писање есеја на задату тему: 15 поена
Интервју: 5 поена
22.10.2018. у 10:00 Амфитеатар
301
 120 минута
На докторским академским студијама филологије нема пријемног испита.