УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2020/2021. година

Пријемни испит

Распоред полагања пријемног испита

Полагање пријемног испита за кандидате који конкуришу за упис на докторске академске студије у школској 2019/2020. години обавиће се према следећем распореду:

 

Ред. бр. Студијски програм датум полагања просторија време трајања
1. Докторске академске студије психологије
Тест знања из психологије: 20 поена
07.10.2019. у 10:00 Велика сала
434
120 минута
2. Докторске академске студије педагогије
Писање есеја на задату тему: 20 поена
07.10.2019. у 10:00 Велика сала
434
120 минута
3. Докторске академске студије социологије
Тест знања из социологије: 20 поена
07.10.2019. у 10:00 Велика сала
434
 120 минута
4. Докторске академске студије медија и друштва
Писање есеја на задату тему: 20 поена
07.10.2019. у 10:00 Велика сала
434
120 минута
5. Докторске академске студије историје
Писање есеја на задату тему: 20 поена
07.10.2019. у 10:00 Велика сала
434
120 минута
На докторским академским студијама филологије нема пријемног испита.