УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Важна обавештења

На овој страни можете прочитати важна обавештења о променама установљених термина пријављивања и/или одржавања припремне наставе, пријемних испита, финансијских одредби и слично.

Обавештења на овој страни биће објављена искључиво по потреби - сва редовна обавештења о датумима одржавања пријемних испита, броју пријављених студената итд, доступна су кроз мени у врху стране.