УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Процедура полагања пријемног испита за докторске академске студије Медији и друштво

На студијском програму Докторске академске студије Медији и друштво, пријемни испит се састоји из писања есеја на задату тему, који носи максимално 20 поена.