УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2021/2022. година

Број пријављених кандидата

Извештај о броју пријављених кандидата на конкурс за упис студената на докторске академске студије у школској 2018/2019. години

Назив студијског програма
Број пријављених кандидата
Докторске академске студије филологије 19
Докторске академске студије медија и друштва 3
Докторске академске студије педагогоије 6
Докторске академске студије социологије 2
Докторске академске студије психологије 14
УКУПНО 44