УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
школска 2019/2020. година

Износ школарине

Школарина износи 78.000,00 динара. Студенти држављани Републике Србије могу уплатити школарину једнократно, уплатом целокупног износа од 78.000,00 динара или у десет рата по 7.800,00 динара, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до краја месеца за текући месец, почев од септембра 2016. године. Крајњи рок за измирење свих рата школарине је 31. мај 2017. године.

Студенти страни држављани плаћају цео износ школарине од 1.800€ једнократно, приликом уписа у динарској противвредности, по средњем курсу на дан уплате. Уплата школарине се врши у корист текућег рачуна Факултета број 840-1818666-89, са позивом на број 74212102.