Програм за припрему и полагање пријемног испита из психологије

Овај чланак садржи прилоге.

Програм за припрему и полагање пријемног испита

 • Предмет и методе психологије
 • Органске основе психичког живота
 • Опажање – осети и опажаји
 • Учење
 • Памћење и заборављање
 • Мишљење
 • Интелигенција и стваралаштво
 • Мотивација
 • Емоције
 • Психички развој
 • Личност - психологија личности и теорије личности
 • Психички поремећаји и измењена стања свести
 • Особа у социјалном окружењу

 

Литература за припрему пријемног испита

 • Милојевић-Апостоловић, Б. (2013), Психологија за 2. разред гимназије, Београд, Нови Логос

 

Пријемни испит

Пријемни испит састоји се из следећих делова:

 1. Тест знања из психологије. Полагање је писмено у трајању од 45 минута. Максимални број поена је 30.
 2. Тест опште информисаности. Полаже се писмено у трајању од 45 минута. Од кандидата се тражи информисаност у различитим областима науке, уметности и културе. Максимални број поена је 30.

Департман за психологију организује припремну наставу за пријемни испит. О појединостима кандидати ће бити правовремено обавештени. Оба дела пријемног испита полажу се истог дана.