Припремна настава

Овај чланак садржи прилоге.

Припремна настава за кандидате заинтересоване за упис у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години, биће организована од 12. до 16. јуна 2017. године.

Надокнада за припремну наставу износи 7.000,00 динарa. Уплата се врши на жиро рачун Филозофског факултета, број 840-1818666-89 са обавезним позивом на број 742121023 и назнаком студијског програма на коме ће заинтересовани кандидат похађати припремну наставу.

Пример попуњене уплатнице

 

Доказ о уплати доставити Служби за наставу и студентска питања, канцеларија број 2 (приземље), почев од 5. јуна, а најкасније до 10. јуна 2017. године у 12:00.

Кандидати који нису у могућности да до 10. јуна доставе Служби доказ о уплати, могу то учинити слањем скениране уплатнице на е-mail адресу , или факсом, на број 018/514-310 с тим што су у обавези да у сваком случају оригинал признанице доставе Служби за наставу и студентска питања 12. јуна, најкасније два сата пре почетка припремне наставе.

Кандидати који не донесу доказ о уплати немају право присуства припремној настави.

 

Распоред по студијским програмима и учионицама

(12.06.2017) Распоред одржавања припремне наставе, као и распоред учионица по студијским програмима, доступан je у листи прилога на овој страни.